Drie miljoen pensioengerechtigde deelnemers bij pensioenfondsen

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 12 december 2013

Eind 2012 ontvingen 3 miljoen personen een pensioenuitkering van een Nederlands pensioenfonds, een stijging van 16,7% ten opzichte van 2007. Dat blijkt uit gegevens van De Nederlandsche Bank (zie grafiek 1). Het aantal personen dat een ouderdomspensioen of een nabestaandenpensioen krijgt is sinds 2007 met 453 duizend (+27,5%) respectievelijk 32 duizend (+4,2%) toegenomen, terwijl het aantal ontvangers van een arbeidsongeschiktheidspensioen met 54 duizend personen (-31,4%) is gedaald.

Grafiek 1: Aantal pensioengerechtigde deelnemers naar type pensioen
(in miljoenen personen)

Grafiek 1: Aantal pensioengerechtigde deelnemers naar type pensioen

De forse stijging van het aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt, vloeit voort uit demografische ontwikkelingen. In de jaren 1946 t/m 1950 werden aanzienlijk meer kinderen geboren dan in de jaren daarvoor. Deze zogenoemde โ€œBabyboomโ€-generatie is de afgelopen jaren met pensioen gegaan of zal binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. De stijging van het aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt, zal de komende jaren doorgaan. Het aantal vrouwen dat een ouderdomspensioen ontvangt, groeit daarbij sneller dan het aantal mannen. Eind 2012 was 29% van de ontvangers van een ouderdomspensioen vrouw tegen circa 25% eind 2007. In het leeftijdscohort 55 โ€“ 60 jaar is het aantal pensioengerechtigde deelnemers afgenomen van 135 duizend in 2007 naar circa 73 duizend in 2012. Dit kan voornamelijk worden toegeschreven aan het afbouwen van VUT- en vroegpensioenregelingen, waardoor werknemers tot op hogere leeftijd participeren in het arbeidsproces. 

Het aantal personen dat een nabestaandenpensioen ontvangt, is sinds 2007 met 32 duizend personen ook toegenomen (tot 785 duizend personen). Vooral het aantal personen dat een partnerpensioen kreeg, steeg. Het aantal personen met een wezenpensioen is min of meer constant gebleven. Tot slot ontvingen eind 2012 bijna 119 duizend personen een arbeidsongeschiktheidspensioen. Eind 2007 waren dat nog 173 duizend personen.