Gemiddelde dekkingsgraad op hoogste punt sinds juni 2011

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 19 december 2013

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in november gestegen naar 111%. Eind september bedroeg de gemiddelde dekkingsgraad nog 108%. Deze toename van de dekkingsgraad - de verhouding tussen de beschikbare middelen en de verplichtingen - wordt met name veroorzaakt door de stijging van de rentetermijnstructuur en de aandelenkoersen. De dekkingsgraad heeft hierdoor de hoogste stand bereikt sinds eind juni 2011.

De rentetermijnstructuur (tabel 1.3) is in de maanden oktober en november gestegen. Zo nam de 20-jaars rente met 8 basispunten toe naar 2,79%. Door de toename van de rentetermijnstructuur daalde de waarde van de verplichtingen, ook wel technische voorzieningen genoemd. Zonder Ultimate Forward Rate (UFR) en middeling was er echter sprake van een lichte rentedaling. Hierdoor nam de vastrentende waardenportefeuille in waarde toe.

De aandelenkoersen (tabel 3.1) zijn in deze maanden aanzienlijk gestegen. De MSCI-World Index steeg met 5,9% en de AEX met 5,8%, waardoor de aandelenportefeuille van pensioenfondsen in waarde toenam. Al deze ontwikkelingen hadden een positief effect op de dekkingsgraad.

Van de 290 pensioenfondsen met beleggingen voor risico van het fonds hadden er eind november 2013 34 een dekkingsgraad van minder dan 105%. Deze fondsen verkeren in een dekkingstekort. Dit zijn er 53 minder dan eind september 2013. Per ultimo november waren er ruim 600.000 actieve deelnemers en bijna 400.000 pensioengerechtigden aangesloten bij een pensioenfonds in dekkingstekort.

Dekkingsgraad pensioenfondsen