Nieuwsbrief Pensioenen nr 2

Nieuwsbrief Pensioenen
Publicatiedatum 5 november 2010

In dit nummer: hoorzitting vaste kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de financiƫle positie van pensioenfondsen, ongedaan maken van een doorgevoerde korting, brief DNB over premiebeleid pensioenfondsen bij een dekkingstekort, kan een pensioenfonds overstappen op een gedempte premiesystematiek?, deelname DNB aan pensioenbijeenkomsten AFM, evaluatie stand van zaken eind 2010, Olaf Sleijpen en Femke de Vries nieuwe divisiedirecteuren DNB