Nieuwsbrief Pensioenen nr 4

Nieuwsbrief Pensioenen
Publicatiedatum 10 januari 2011

In dit nummer: instructiebrief DNB evaluatie herstelplan ultimo 2010; gezamenlijk nieuwsbericht DNB, AFM, Pensioenfederatie en Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid over proces evaluatie herstelplannen; seminar DNB voor interne toezichthouders pensioenfondsen en themabijeenkomsten voor certificerende accountants en actuarissen