Nieuwsbrief Pensioenen nummer 7

Nieuwsbrief Pensioenen
Publicatiedatum 1 april 2011

In dit nummer: Beleidsregel integriteit vastgoed, Joanne Kellermann in gesprek met Vaste Kamercommissie voor SZW, Thema’s toezicht 2011: crisisplannen, innovatieve beleggingen, uitbesteding vermogensbeheer, integraal risicomanagement, administratie en pensioenrechten en –aanspraken en governance, Aanpassing sterftegrondslagen en compliance