Nieuwsbrief Pensioenen nummer 10

Nieuwsbrief Pensioenen
Publicatiedatum 1 juli 2011

In dit nummer: Brief aan de Kamer over uitfasering kapitaalcontracten, Thematisch toezicht is regulier toezicht, Sectorbrede analyse premie, Melding vertrek David van As, Aanmelding bestuurders voor toetsing vereenvoudigd, Verwijzing naar recente statistische info over fondsen