Nieuwsbrief Pensioenen nummer 12

Nieuwsbrief Pensioenen
Publicatiedatum 2 september 2011

In dit nummer: Aankondiging pensioenseminarDNB,Aankondiging seminar vermogensbeheer,Consultatie Pensioenrichtlijn,Consultatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen,Liquidatietraject fondsen; good practices en aandachtspunten,Themaonderzoeken 2011 en thema's 2012,Aanmelding nieuwe bestuurders,Herstelplannen, wat wordt verwacht,AIFM Richtlijn; uitbesteed vermogensbeheer,Agenda 2011