Nieuwsbrief Pensioenen nummer 13

Nieuwsbrief Pensioenen
Publicatiedatum 7 oktober 2011

In dit nummer: Informatie over DNB Pensioenseminar op speciale site, Beter vermogensbeheer door pensioenfondsen, Geen premiebetaling, toch recht op pensioenverwerving, Evaluatie stand van zaken herstelplannen eind 2011, Duidelijkheid over 'adempauze', Risicobeheer van vermogen: DNB vraagt bijzondere aandacht voor het invullen van derivaten en normwegingen in de vermogensbeheerrapportage, Uitkomsten themaonderzoeken, Linda Hobbelt afdelingshoofd Toezicht middelgrote en kleine pensioenfondsen,
Accountsdagen en actuarissendag