Nieuwsbrief Pensioenen nummer 14

Nieuwsbrief Pensioenen
Publicatiedatum 4 november 2011

In dit nummer: "Adempauze" met betrekking tot de kostendekkende premie, Consultatie EIOPA advies voor de herziening van de Pensioenrichtlijn, Q&A integraal risicomanagement (IRM), Q&A over het gebruik van parameters bij de evaluatie van de herstelplannen, Aanpassing FTK Verslagstaten, Impressie 50+ beurs en pensioen3daagse, DNB directielid Kellermann in gesprek met Vaste Kamercommissie SZW, DNB publiceert Overzicht Financiële Stabiliteit, Wetsvoorstel Pensioenfonds Governance voor Advies naar Raad van State, Evaluatie herstelplannen, Arnoud Vossen benoemd tot afdelingshoofd Toezicht grote pensioenfondsen, Actuarissendag, Links