Nieuwsbrief Pensioenen nummer 15

Nieuwsbrief Pensioenen
Publicatiedatum 2 december 2011

In dit nummer: DNB rapporteert over onderzoek beleggingsresultaten pensioenfondsen, Working paper over het gebruik van alternatieve beleggingen en derivaten, Variabele beloningen bij pensioenfondsen, Handhaving bij niet tijdige aanmelden nieuwe bestuurders voor toetsing, Minimumniveau bescherming tegen cybercrime: circulaire Informatiebeveiliging, Heffing reguliere toezichtkosten 2011, Toetsing van bestuurders bij fondsen in liquidatie en herverzekerde fondsen, Resultaten onderzoek administratie pensioenfondsen, Quinto-P, Evaluatie herstelplannen 2011, Rekenrente individuele waardeoverdracht