Nieuwsbrief Pensioenen nummer 16

Nieuwsbrief Pensioenen
Publicatiedatum 6 januari 2012

In dit nummer: Rentetermijnstructuur gecorrigeerd en maximering korting, Informatievoorziening aan deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden over een voorgenomen korting, Informatiebijeenkomst over de evaluatie herstelplan, Herinnering aanvraag adempauze, Artikel deskundigheid in Pensioen Bestuur & Management, Toetsing niet eerder getoetste bestuurders volgens Beleidsregel deskundigheid, DNB Beleidsregel financieel crisisplan pensioenfondsen in werking getreden, DNB onderzoek voorwaardelijkheidsverklaringen en uitsluitingsclausules, Informatie over en voor premiepensioeninstellingen (PPI) op website DNB, Hoofdpunten DNB seminar intern toezicht