Nieuwsbrief Pensioenen nummer 17

Nieuwsbrief Pensioenen
Publicatiedatum 3 februari 2012

In dit nummer: Eindrapport DNB themaonderzoek goed pensioenfondsbestuur gepubliceerd, Thema’s DNB toezicht 2012, DNB past correctie toe op rentecurve januari 2012, Belangrijke macro-economische ontwikkelingen voor pensioenfondsen, DNB onderzoeksafdeling gedrag en cultuur wint Compliance Award, Herinnering indienen evaluatie herstelplan, DNB Pensioenseminar 2012: 12 september, Hoofdpunten accountants- en actuarissenmiddagen, Nieuwe Q&A’s over aanpassing RTS en aankondiging maximering korting