Nieuwsbrief Pensioenen nummer 18

Nieuwsbrief Pensioenen
Publicatiedatum 2 maart 2012

In dit nummer: Nieuwe aanpak pensioentoezicht, Toezicht op gedrag en cultuur: Themaonderzoek bestuurlijke effectiviteit bij pensioenfondsen, DNB past correctie toe op rentecurve februari 2012, Belangrijke gevolgen voor pensioenfondsen van overgang naar één Europese betaalmarkt (SEPA), Melding func tiewisseling binnen het bestuur, Onderbouwing voor toetsing bestuurders, Nieuwe website DNB voor consumenten, onder andere over pensioen, Nieuwe jaarstaat 'specificatie kosten vermogensbeheer', Advies EIOPA over herziening Europese Pensioenrichtlijn, Evaluatie herstelplannen