Nieuwsbrief Pensioenen nummer 19

Nieuwsbrief Pensioenen
Publicatiedatum 5 april 2012

In dit nummer: Seminar wijzigingen kwartaalstaten beleggingen op 18 april, DNB past correctie toe op rentecurve maart 2012, Herinnering opstellen financieel crisisplan uiterlijk op 1 mei 2012, DNB uitvraag hantering reikwijdte verplichtstelling, DNB jaarverslag 2011, DNB Pensioenseminar 12 september 2012
Cloud computing: Een vorm van uitbesteding, SEPA-voorlichtingsmiddag voor pensioenfondsen en -uitvoerders op 30 mei, Hoofdpunten gastcollege bestuurlijke effectiviteit.