Kwartaalbericht DNB december 2005

DNB Kwartaalbericht
Publicatiedatum 14 december 2005

Artikelen: - Groeiramingen 2005 en 2006 komen uit op resp. 0,8% en 2,2% - Uitdagingen voor een beter functionerende EMU - Het nieuwe zorgstelsel internationaal vergeleken - Een herbezinning op de koers van het IMF -  Vroegpensioen en verlofsparen in transitie