Kwartaalbericht DNB december 2009

DNB Kwartaalbericht
Publicatiedatum 16 december 2009

Artikelen: Aanpassingen Bazels raamwerk voor bankentoezicht, Beleggingsbeleid pensioenfondsen onder de loep, Bezuinigen en groeien, Contante betalingen geteld, Bankfaillissementen in historisch en internationaal perspectief, Aanscherping risicomanagement handelsomgeving bij banken, Commerciële vastgoedmarkt in zwaar weer, Het belang van macro-prudentieel toezicht, Economische ontwikkelingen en vooruitzichten voor Nederland.