DNB Kwartaalbericht

Het Kwartaalbericht van de Nederlandsche Bank (DNB), voor het laatste gepubliceerd in december 2010, informeerde over financieel-economische ontwikkelingen en het werkterrein van DNB. De publicatie was vooral bestemd voor mensen werkzaam in de financieel-economische sector, economen, journalisten en studenten. Het Kwartaalbericht is per 2011 vervangen door DNBulletin, waarvan de bijdragen te vinden zijn in de rubriek Nieuws op deze site.

1-15 van 44 resultaten
Overzicht van DNB Kwartaalbericht
Titel of themaDatum
Kwartaalbericht DNB december 2010 december 2010
Artikelen: Ramingen DNB: Voortgaand gematigd economisch herstel, Pensioen in beweging, Strengere eisen aan systeemrelevante instellingen, Winstgroei en buffers ondersteunen investeringsherstel, Bazel III: nieuwe kapitaal- en liquiditeitstandaarden voor banken, De werking van de nieuwe contracyclische buffer in Bazel III, De besparingen van Amerikaanse huishoudens na de financiële crisis, Zichtbare en onzichtbare ontwikkelingen op de weg naar SEPA.
Download: Nederlands (PDF, 649,2 kB) | papieren versie: bestel
Kwartaalbericht DNB september 2010 september 2010
Artikelen: Bazel III en de economie, Kennis over monetair beleid: belangrijk maar gebrekkig, De impact van banksparen op de Nederlandse bank- en verzekeringssector, Verantwoordelijkheden van DNB op de BES-eilanden na 10-10-10, Sterkere coördinatie rond macro-economische onevenwichtigheden in het eurogebied, Meer toezichtaandacht voor bedrijfsmodel en strategie.
Download: Nederlands (PDF, 464,7 kB) | papieren versie: bestel
Kwartaalbericht DNB juni 2010 juni 2010
Artikelen: Tien Punten voor het Financieel Toetsingskader, Het internationaal financieel stelsel nog immer onder druk, De verschillen tussen de jaren tien en de jaren dertig, Een eeuw financiële leverage van Nederlandse banken, Versterking begrotingsdiscipline in het eurogebied, Economische vooruitzichten voor Nederland
Download: Nederlands (PDF, 345,1 kB) | papieren versie: bestel
Kwartaalbericht DNB maart 2010 maart 2010
Artikelen: De crisis spaart het huishoudboekje niet, De implicaties van de financiële crisis voor monetair beleid, Securitisatie van leningen kan balansherstructurering en kredietverlening ondersteunen, Lessen uit de crisis voor betalings- en settlementsystemen. 
Download: Nederlands (PDF, 567,9 kB) | papieren versie: bestel
Kwartaalbericht DNB december 2009 december 2009
Artikelen: Aanpassingen Bazels raamwerk voor bankentoezicht, Beleggingsbeleid pensioenfondsen onder de loep, Bezuinigen en groeien, Contante betalingen geteld, Bankfaillissementen in historisch en internationaal perspectief, Aanscherping risicomanagement handelsomgeving bij banken, Commerciële vastgoedmarkt in zwaar weer, Het belang van macro-prudentieel toezicht, Economische ontwikkelingen en vooruitzichten voor Nederland.
Download: Nederlands (PDF, 542,7 kB) | papieren versie: bestel
Kwartaalbericht DNB september 2009 september 2009
Artikelen: Mondiale onevenwichtigheden en de financiële crisis, De toekomst van de Nederlandse financiële sector
Procycliciteit en toezichtregels, Solvency II leidt tot hogere zekerheid en meer prijsdifferentiatie bij verzekeringen
Vraaguitval en flexibele arbeid, Europese integratie effectenmarkt nog niet afgerond
Download: Nederlands (PDF, 448,1 kB) | papieren versie: bestel
Kwartaalbericht DNB juni 2009 juni 2009

Artikelen: Noodzakelijke veranderingen in het Europese toezicht, De Nederlandse economie in 2009-2011: vooruitzichten op basis van MORKMON, Crisis treft ook Centraal- en Oost-Europa, Risicobeheersing en beloningsbeleid, Overheidssteun aan de financiële sector, Macro-stresstesten als instrument voor toezicht en financiële stabiliteit, Kennis van en vertrouwen in eurobankbiljetten toegenomen, Bankencrises raken exporten, Resultaten bankensector in eerste kwartaal verbeterd


 

Download: Nederlands (PDF, 658,4 kB) | papieren versie: bestel
Kwartaalbericht DNB maart 2009 maart 2009
Artikelen: Kredietverlening aan Nederlandse bedrijven loopt terug, Het Westen en de verschuivende economische verhoudingen, Nederland maakt pas op de plaats, Verbreding crisis beantwoord met nieuwe maatregelen, Marktwerking in de zorgsector, Veilig betalen in Nederland
Download: Nederlands (PDF, 501,4 kB) | papieren versie: bestel
Kwartaalbericht DNB december 2008 december 2008
Artikelen: Staatsdeelname als uiterste remedie in een bankencrisis, De kredietcrisis en de reële economie, QIS4 legt de risico’s van verzekeraars langs de meetlat, Barsten in de voegen van de volkshuisvesting, Betalen in het eurogebied: nog niet alle wensen vervuld
Download: Nederlands (PDF, 1,0 MB) | papieren versie: bestel
Kwartaalbericht DNB september 2008 september 2008
Artikelen: - De beleggingsverzekering, - Strengere eisen aan liquiditeitsrisicobeheer bij banken, - Kentering op de Europese woningmarkten, - Hoge inflatie plaatst centrale banken voor uitdaging, - Zicht op de indexatiekwaliteit van pensioenregelingen
Download: Nederlands (PDF, 1,1 MB) | papieren versie: bestel
Kwartaalbericht DNB juni 2008 juni 2008
Artikelen: - Europees pensioentoezicht: grensoverschrijdende dienstverlening vraagt om convergentie, - De toekomst van het 'originate-to-distribute'-model bij banken, - De voorspelkracht van conjunctuurindicatoren voor de bbp-groei in het eurogebied, - Inkomensongelijkheid in Nederland minder stabiel dan het lijkt, - Innovaties en ontwikkelingen in het betalingsverkeer en de uitvoering van monetair beleid, - De Nederlandse economie in 2008-2010: een voorspelling met MORKMON.
Download: Nederlands (PDF, 1,8 MB) | papieren versie: bestel
Kwartaalbericht DNB maart 2008 maart 2008
Artikelen: - Vroegpensioen, de levensloopregeling en het vermogen van Nederlandse huishoudens, - Maatwerk in het toezicht op banken in Europa, - Geldmarktoperaties Eurosysteem tijdens de recente periode van financiële onrust, - Het achterblijvende woningaanbod in Nederland, - Correctie Amerikaanse huizenmarkt nog niet ten einde, - Het IMF als spil in de internationale financiële wereld
Download: Nederlands (PDF, 2,2 MB) | papieren versie: bestel
Kwartaalbericht DNB december 2007 december 2007
Artikelen: - Financiële markten hard geraakt door hypotheekcrisis VS, - Bazel II: een risicogevoeliger raamwerk voor een stabieler financieel stelsel, - De Nederlandse economie in 2007-2009: expansie loopt tegen grenzen aan, - Prikkels aan de kassa, - De Nederlandse concurrentiepositie in de internationale dienstenhandel, - Interbancaire vergoedingen en de eenwording van de Europese betaalmarkt, - Solvency II: op weg naar een nieuw toezichtkader voor verzekeraars
Download: Nederlands (PDF, 876,6 kB) | papieren versie: bestel
Kwartaalbericht DNB september 2007 september 2007
Artikelen: - De klimaatverandering en de Nederlandse overheidsfinanciën, - Overdracht van kredietrisico in goede en slechte tijden, - Laveren naar SEPA: de overgang naar Europese betaalmiddelen in Nederland, - Continuïteitsanalyse draagt bij aan houdbaar pensioen op lange termijn, - De omkeerregel voor pensioenopbouw en de inkomensverdeling, - Sovereign Wealth Funds: bedreiging voor financiële stabiliteit?
Download: Nederlands (PDF, 776,2 kB) | papieren versie: bestel
Kwartaalbericht DNB juni 2007 juni 2007
Artikelen: - Nederlandse economie maakt bloeiperiode door, -  De ups en downs in consumentenvertrouwen ontrafeld, -  Internetbankieren nu en in de toekomst, -  Veranderende verhoudingen binnen het IMF, -  Islamitisch bankieren en toezicht, -  Een structurele stap vooruit – ervaringen van DNB met het Twin peaks-toezichtmodel, -  De gevolgen van de hypotheekcrisis in de VS.
Download: Nederlands (PDF, 1,3 MB) | papieren versie: bestel
1-15 van 44 resultaten