DNB Kwartaalbericht

Het Kwartaalbericht van de Nederlandsche Bank (DNB), voor het laatste gepubliceerd in december 2010, informeerde over financieel-economische ontwikkelingen en het werkterrein van DNB. De publicatie was vooral bestemd voor mensen werkzaam in de financieel-economische sector, economen, journalisten en studenten. Het Kwartaalbericht is per 2011 vervangen door DNBulletin, waarvan de bijdragen te vinden zijn in de rubriek Nieuws op deze site.

16-30 van 44 resultaten
Overzicht van DNB Kwartaalbericht
Titel of themaDatum
Kwartaalbericht DNB maart 2007 maart 2007
Artikelen: - Betalen op internet: de klant is tevreden, - Verschillen in pensioentoezicht tussen landen vragen om een integrale vergelijking, - Het nieuwe zorgstelsel: een positieve tussenstand, - Banken herstellen leemtes in klantenidentificatie, - De eerste transatlantische beurzengroep ter wereld: NYSE Euronext, - Transparantie en centrale banken, - Bijzondere financiële instellingen – integriteitrisico bij grote geldstromen, - Geen Europese verkoudheid door niezend Amerika.
Download: Nederlands (PDF, 1,3 MB) | papieren versie: bestel
Kwartaalbericht DNB december 2006 december 2006
Artikelen: - Vooruitzichten Nederlandse economie onverminderd gunstig, - Indexatie pensioen tussen wal en schip bij wisseling van baan, - Visie DNB toezicht 2006-2010, -   Quo vadis Europa? Europa, integratie versus identiteit, -Hervormingen blijven cruciaal in nieuwe EU-lidstaten, - Is de Nederlandse financiële sector stressbestendig?
Download: Nederlands (PDF, 560,3 kB) | papieren versie: bestel
Kwartaalbericht DNB september 2006 september 2006
Artikelen: - Publiek en kassamedewerkers goed in staat valse van echte eurobiljetten te onderscheiden, - Goede conditie Nederlandse bedrijven na financieel moeilijke periode, - Ook Nederlandse beursgenoteerde bedrijven plaatsen aandelen na koersstijgingen, - IFRS verhoogt transparantie ondanks onvermijdelijke mate van subjectiviteit
Kwartaalbericht DNB juni 2006 juni 2006
Artikel: - Financiële kennis Nederlandse huishoudens is beperkt, - Nederlandse economie groeit komende jaren met 2,5% tot 3%, - Lagere kapitaalseisen voor Nederlandse banken onder pijler 1 van Bazel II, - Vermogensprijzen en monetair beleid, - Één Europees betaalgebied op komst, - Financiële instellingen in beeld.
Kwartaalbericht DNB maart 2006 maart 2006
Artikelen: - Grieppandemie: potentiële bedreiging voor economie en financieel systeem, - Starre Europese prijzen in kaart gebracht, - Naar een cashless society?, - Risicobeheersing door geldtransactie- en trustkantoren, - Het spaargedrag van Nederlandse huishoudens, - De risico´s van consumptief krediet.
Kwartaalbericht DNB december 2005 december 2005
Artikelen: - Groeiramingen 2005 en 2006 komen uit op resp. 0,8% en 2,2% - Uitdagingen voor een beter functionerende EMU - Het nieuwe zorgstelsel internationaal vergeleken - Een herbezinning op de koers van het IMF -  Vroegpensioen en verlofsparen in transitie
Kwartaalbericht DNB september 2005 september 2005
Artikelen: - Groei hypotheekschuld bij Nederlandse huishoudens houdt aan - Nederlandse huishoudens gelukkig, maar somberder over financiële toekomst - Minder welvaartsgroei in de diensteneconomie - Terrorisme heeft beperkte gevolgen voor de economie - Toezicht verzekeringssector naar een meer risicogeoriënteerde aanpak - Politieke steun kan het potentieel van ‘Europa’ verder vergroten 
Kwartaalbericht DNB juni 2005 juni 2005
Artikelen: - Prijsverschillen binnen de e(m)u gehalveerd in afgelopen veertig jaar - Nieuw inzicht in koopkrachtbescherming van de oudedagsvoorziening - De invloed van het Financieel Toetsingskader op de financiële markten - Kan de overheid de consumptie stimuleren? - Technische assistentie aan jonge centrale banken - De Nederlandse economie in 2005-2007: Een voorspelling met MORKMON
Kwartaalbericht DNB maart 2005 maart 2005
Artikelen: - Belemmeringen bij het vergroten van de Nederlandse arbeidsduur - ‘Banking the unbankables’ met microkrediet - Financiële integratie: op weg naar een nieuw toezicht? - Herziening van het onderpandkamer van het Eurosysteem: op weg naar een ‘Enkele lijst’ - Overzicht verschenen artikelen 2001-2005
Kwartaalbericht DNB december 2004 december 2004
Artikelen: - Fusie van DNB en PVK: een nieuwe organisatie onder een vertrouwde naam - Financiële instellingen en financiële stabiliteit - Operationeel risico bij banken - De Nederlandse pensioensector: duurzaamheid onder druk - De Nederlandse economie in 2004-2006: een voorspelling met MORKMON - Overzicht verschenen artikelen in 2000-2004
Kwartaalbericht DNB september 2004 september 2004
Artikelen: - Meer marktwerking in de gezondheidszorg - De veranderende rol van Interpay - Nederlandse consument wordt spaarder - Het financieel gedrag van Nederlandse huishoudens - De gezondheid van het Nederlands financieel stelsel gemeten - Financiële sector in stresstesten IMF en toezichthouders.
Kwartaalbericht DNB juni 2004 juni 2004
Artikel: - Waar komt de Nederlandse economische groei in 1998-2006 vandaan? - Institutionele beleggingen en stabiliteit aandelenprijzen - De baten van de euro bij Nederlandse bedrijven: een impressie - De invloed van de wisselkoers op de economie van het eurogebied - De Nederlandse economie in 2004-2006: een voorspelling met morkmon
Kwartaalbericht DNB maart 2004 maart 2004
Artikelen: - Economische gevolgen van de uitbreiding van de Europese Unie: wat verandert er na 1 mei 2004? - Valutagebruik in de Nederlandse export en import (1975-2002) - Betalen kost geld - Systeemrisico en besmettingskanalen: de interbancaire markt- -
Kwartaalbericht DNB december 2003 januari 2004
Artikelen: - Voorzichtig economisch herstel bij geringe inflatie - Een gematigde loonontwikkeling leidt niet tot een lagere groei van de arbeidsproductiviteit - Groter valutagebied gaat gepaard met groter aantal falsificaten - Voorstanders van afronding op veelvoud van 5 eurocent neemt toe
Kwartaalbericht DNB september 2003 september 2003
Artikelen: - Financiële kwetsbaarheid van huishoudens is toegenomen - Nieuw Kapitaalakkoord draagt bij aan stabiliteit financiële stelsel - Verslechterde concurrentiepositie speelt Nederland parten - Herstel van aandelenmarkten nog fragiel - DNB heeft meer EUR 20 biljetten ontvangen dan zij ooit heeft uitgegeven
16-30 van 44 resultaten