DNB Kwartaalbericht

Het Kwartaalbericht van de Nederlandsche Bank (DNB), voor het laatste gepubliceerd in december 2010, informeerde over financieel-economische ontwikkelingen en het werkterrein van DNB. De publicatie was vooral bestemd voor mensen werkzaam in de financieel-economische sector, economen, journalisten en studenten. Het Kwartaalbericht is per 2011 vervangen door DNBulletin, waarvan de bijdragen te vinden zijn in de rubriek Nieuws op deze site.

31-44 van 44 resultaten
Overzicht van DNB Kwartaalbericht
Titel of themaDatum
Kwartaalbericht DNB juni 2003 juni 2003
Artikelen: - De economische gevolgen van de oorlog in Irak - Financiële positie van bedrijven onder druk: oorzaken en gevolgen - Transparantie en vertrouwen, het raakvlak van marktwerking en toezicht - De rollen omgedraaid: de rating agencies onder de loep - De Nederlandse economie in 2003-2005: een voorspelling met MORKMON - Overzicht verschenen artikelen 1999-2003
Kwartaalbericht DNB maart 2003 maart 2003
Artikelen : - Immigratie vanuit historisch en economisch perspectief - De noodzaak van transparante financiële verslaglegging en goed bestuur - Meer synchrone conjunctuurbewegingen door fusies en overnames? - De toetsing van het topgirale betalingssysteem TOP aan de ´core principles´ - Betere prijsmeting door hedonische prijscorrectie - Overzicht verschenen artikelen 1999-2003
Kwartaalbericht DNB december 2002 december 2002
Artikelen: - Waken over het bankwezen:een terugblik op 50 jaar Wtk - Een normale conjuncturele neergang in Nederland? - Verschillende economieën, dezelfde conjunctuurbeweging? - De Nederlandse economie in 2002-2004: een voorspelling met MORKMON - Overzicht verschenen artikelen 1999-2002
Kwartaalbericht DNB september 2002 september 2002
Artikelen: - Beursklimaat beïnvloedt vooral dure segment huizenmarkt - De rol van nationale centrale banken binnen het Europees Stelsel van Centrale Banken: het voorbeeld van de Nederlandsche Bank - Wennen aan de euro - Tachtig jaar exportkredietverzekering - Overzicht verschenen artikelen 1999-2002
Kwartaalbericht DNB juni 2002 juni 2002
Artikelen: - Vermogensbeheer Nederlandse gezinnen onder de loep - Tariefstructuren en infrastructuur betalingsverkeer - Mogelijke Europese agenda voor structurele hervormingen - Regulatory Impact Analysis,nieuw instrument voor dnb
Kwartaalbericht DNB maart 2002 maart 2002
Artikelen: - Vormgeving van het financiële toezicht - Wat begrijpen we van wisselkoersen? - Soepele overgang op de euro, hogere prijzen?
Kwartaalbericht DNB december 2001 december 2001
Artikelen: - Gulden lessen - Nieuwe economie: mystiek of werkelijkheid? - De Nederlandse economie in 2001-2003: een voorspelling met MORKMON
Kwartaalbericht DNB september 2001 september 2001
Artikelen: - De Europese economische beleidscoördinatie nader belicht - Op weg naar E day, de chartale omwisseling - De Financiële Bijsluiter: stand van zaken - Vijf voor twaalf: voorbereidingen E day in volle gang
Kwartaalbericht DNB juni 2001 juni 2001
Artikelen: - Risico aanzienlijke prijsstijgingen door euroconversie lijkt beperkt - Toezicht op grote, complexe financiële instellingen in Europa - Arbeidsmobiliteit in het eurogebied - De Nederlandse eoconomie in 2001-2003: een voorspelling met MORKMON
Kwartaalbericht DNB maart 2001 maart 2001
Artikelen: - Economische convergentie en monetair beleid in kandidaat-lidstaten - Op weg naar een nieuw Bazels kapitaalakkoord - Vergelijking van het Federal Reserve System met het ESCB als monetaire beleidsinstelling - Een nieuwe aanpak voor de risico’s in het valutaverkeer - De rol van het begrotingsbeleid binnen de EMU: een simulatie met EUROMON
Kwartaalbericht DNB december 2000 december 2000
Artikelen: - Hoedster van financiële stabiliteit - Recente ontwikkelingen - Vermogensprijsinflatie op de aandelen- en huizenmarkten: risico's en beleidsimplicaties - Globalisering noopt tot onderhoud internationale financiële architectuur - Valutacrises in opkomende economiën: zijn ze voorspelbaar? - De Nederlandse economie in 2000- 2002:een voorspelling met MORKMON
Kwartaalbericht DNB september 2000 september 2000
Artikelen: - Oververhitting in Nederland - Elektronisch bankieren:enkele trends en de gevolgen voor banken en het toezicht - Demografie en de overheidsfinanciën op lange termijn - Output gap en toekomstige inflatie in internationaal perspectief - Integriteitstoezicht
Kwartaalbericht DNB juni 2000 juni 2000
Artikelen Het Nederlandse publiek gepolst over gebruik hypothecair krediet Werkloosheid en arbeidsreserve in Nederland Invoering van de euro in het chartale betalingsverkeer De Nederlandse economie in 2000-2002: een voorspelling met MORKMON
Kwartaalbericht DNB maart 2000 maart 2000
Artikelen: - De rol van een nationale centrale bank in het ene Europese monetaire beleid - De betekenis van financiële structuur voor monetaire transmissie in Europa - Risico-analyse:het nieuwe instrument voor Toezicht - Het onderzoek van DNB naar de transparantie in het Nederlandse betalingsverkeer - De Goudlokje-economie van de Verenigde Staten in vergelijking met Europa: een anaylse met EUROMON - Onderzoek DNB naar de bancaire kredietverlening
31-44 van 44 resultaten