Nieuwsbrief Banken

De DNB nieuwsbrief Banken heeft tot doel wederzijdse verwachtingen tussen DNB en de bankensector te verhelderen. In de nieuwsbrief licht DNB haar visie toe op actuele onderwerpen en thema's. Daarnaast bevat de nieuwsbrief praktische informatie die voor de bankensector van belang is.

U kunt zich abonneren op deze nieuwsbrief. U krijgt dan een e-mailbericht op het moment dat er een nieuwe nieuwsbrief verschijnt.
Voor de meest recente nieuwsbrieven vanaf 1 juli 2014 klikt u hier


Nieuwsbrief banken, juni 2014

In dit nummer: DNB-onderzoek naar renterisico bijna afgerond, DNB waarschuwt banken en betaalinstellingen voor integriteitsrisico’s bij virtuele valuta’s, DNB toetsingskader voor mobiele applicaties, De AQR: ‘Goede voorbereiding is het halve werk’, Informatieverzoeken DNB.
Bekijk de nieuwsbrief

Nieuwsbrief banken, mei 2014

In dit nummer: ‘Onsite toezicht bevordert scherpere blik’, Effectiviteit risicobeheer banken, ‘Stresstesten in de steigers’, Informatieverzoeken van DNB, Informatieverzoeken DNB.
Bekijk de nieuwsbrief  

Nieuwsbrief banken, april 2014

In dit nummer: DNB onderzoekt fiscale risico’s bij banken, Aanpassing beloningsbeleid Identified Staff medio 2014, Eerste benoemingen Europese toezichthouder bekend, Kosten uitvoering Comprehensive Assessment bekend gemaakt, Informatieverzoeken DNB.
Bekijk de nieuwsbrief
   

Nieuwsbrief banken, maart 2014

In dit nummer: Nieuwe Visie DNB Toezicht voor de komende jaren, DNB praat bankensector bij over komst bankenunie, DNB biedt ‘good practices’ tegen corruptie, Informatieverzoeken DNB
Bekijk de nieuwsbrief
 

Nieuwsbrief banken, februari 2014

In dit nummer: Nederlandse banken positief over herstelplannen, Consultatie ECB Framework Regulation, Verandervermogen van banken, Eerste resultaten internationaal onderzoek tegenpartijrisico, Spaargeld uit ‘belastingparadijzen’, Informatieverzoeken DNB
Bekijk de nieuwsbrief
 

Nieuwsbrief banken, januari 2014

In dit nummer: Thematisch bankentoezicht in 2014, DNB-seminar Europees bankentoezicht, Private Banks: duurzaam winstgevend met juiste strategische keuzes, DNB onderzoekt effectiviteit risicobeheer, Banken moeten nog flinke stap zetten op weg naar Bazel III en CRD IV, Resultaten themaonderzoek ongoing due diligence, Informatieverzoeken DNB
Bekijk de nieuwsbrief

Nieuwsbrief banken, december 2013

In dit nummer: ECB-onderzoek significante banken, Mening over toezicht DNB, DNB en AFM onderzoeken risico op manipulatie van valuta-, derivaten-, en grondstoffenmarkten, DNB-informatievoorziening over financiële sanctiemaatregelen uitgebreid, Betrouwbaarheid bestuurders: meld tijdig alle relevante feiten, Rapportage over derivatentransacties verplicht voor alle banken, Informatieverzoeken van DNB
Bekijk de nieuwsbrief

Nieuwsbrief banken, oktober 2013

In dit nummer: Europees onderzoek naar significante banken van start, DNB onderzoekt risicobeheer banken, DNB vertaalt macrorisico's naar concrete acties, Impressie DNB-seminar over CRD IV, Ontheffingen opnieuw aanvragen, Publicatie herziene DNB Leidraad WWFT en SW, Informatieverzoeken van DNB 
Bekijk de nieuwsbrief  

Nieuwsbrief banken, september 2013

In dit nummer: ‘Het toezicht op alle banken – groot én klein – gaat veranderen’, DNB opent loket voor vragen over Europese bankenunie, Knelpunten CRD IV-rapportages tijdig oplossen, Toestemming DNB verplicht voor nieuwe kapitaalinstrumenten, Boete voor te laat aanleveren toezichtrapportages, Kwaliteit van grote posten rapportage, Informatieverzoeken van DNB 
Bekijk de nieuwsbrief  

Nieuwsbrief banken, augustus 2013

In dit nummer: Een interview met Diny Tiellemans, afdelingshoofd Thematisch toezicht, Informatiebijeenkomst over de Wwft en SW, Eisen van DNB aan cloud computing, Informatieverzoeken van DNB 
Bekijk de nieuwsbrief  

Nieuwsbrief banken, juni 2013

In dit nummer: ‘DNB wil effectievere klantreview en transactiemonitoring van banken, Frankfurt werkt aan Europese toezichtrapportages, DNB beoordeelt private-bankingactiviteiten van banken, DNB & de AFM willen verandervermogen van banken bevorderen, Incident? Meld het direct aan DNB!, Rapportage bijzonder beheer vraagt om aandacht, Sneller een beter antwoord op vragen over rapportages, Informatieverzoeken van DNB, Zomervakantie
Bekijk de nieuwsbrief 

Nieuwsbrief banken, mei 2013

In dit nummer: ‘Kosten voor toezicht omhoog, Frankfurt maakt zich op voor Bankentoezicht, Consistentere risicoweging activa: goed voor banken én markten, Compliance Corner: jaarrekening & overzicht houders gekwalificeerde deelneming, Informatieverzoeken van DNB
Bekijk de nieuwsbrief   

Nieuwsbrief banken, april 2013

In dit nummer: ‘Bestuurder: Banken zetten stappen richting Regeling beheerst beloningsbeleid, Met transparantie herwinnen banken vertrouwen, ‘Corruptie moet prominenter op de agenda van banken’, Kwaliteit van rapportages over funding, Informatieverzoeken van DNB.
Bekijk de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief banken, maart 2013

In dit nummer: ‘Bestuurder: focus naast inhoud ook op gedrag!’, Toetsing geschiktheid bestuurders: individueel én in de raad, Interne audit moet voldoen aan Bazelse principes, Overzicht EBA-technische standaarden 2013, DNB start onderzoek naleving Wwft, Informatieverzoeken van DNB .
Bekijk de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief banken, februari 2013

In dit nummer: ‘Goed herstelplan vraagt om betrokkenheid van de top’, Hoorzitting over nationalisatie SNS REAAL, Onderzoek renterisico in het bankenboek van start, Onderzoek witwassen en terrorismefinanciering, Compliance Corner: richtsnoeren voor internal governance, Informatieverzoeken van DNB.
Bekijk de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief banken, januari 2013

In dit nummer: 'Hoge ambities Bazel III niet getemperd door crisis', Thema’s toezicht banken, Onderzoek waardering vastgoed van start,  Nieuwe regelgeving: bankierseed en maximum nevenfuncties bankbestuurders, ECB: toezicht op grote banken en banken met Europese steun, Toestemming DNB noodzakelijk bij dividenduitkering, Kwaliteit rapportages over bijzonder beheer, Informatieverzoeken van DNB.
Bekijk de nieuwsbrief. 

Nieuwsbrief banken, december 2012

In dit nummer: Prioriteit stellen in oerwoud van rapportage-eisen, CRD IV niet per 1 januari 2013, Meer capaciteit toezicht nodig, ‘Werk vandaag aan het gedrag van morgen’, ‘Witte vlekken opsporen’, Nieuwe Focus!-app, Technische standaarden EBA bijna voltooid.

Bekijk de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief banken, oktober 2012

In dit nummer: ‘DNB positief over Europees toezicht’, Werkprogramma van EBA in 2013, ‘Interne audit onder de loep’, Seminar prudentiële rapportages, Compliance Corner: compliancerapportages.

Bekijk de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief banken, september 2012

In dit nummer: ‘Ik heb veel financiële transacties met banken gedaan’, Onafhankelijke commissarissen: naar letter en geest, 'Ik ga graag op bezoek bij een bank', Besluitvorming van EBA, Informatieverzoeken van DNB.

Bekijk de nieuwsbrief

Nieuwsbrief banken, augustus 2012

In dit nummer: Krachten bundelen voor beter toezicht, Tekortkomingen in betrouwbaarheid rapportages, Onderzoek witwassen, terrorismefinanciering en sanctiewetgeving, Compliance Corner, Gefaseerde invoering rapportage-eisen.

Bekijk de nieuwsbrief 

Nieuwsbrief banken, juni 2012

In dit nummer: Risico’s pakken we op in thematisch onderzoek, Interventiewet, Minder voortgang op weg naar Bazel 3, Nieuw formulier betrouwbaarheidstoets, Informatieverzoeken van DNB, EBA-kalender nieuwe regelgeving, Zomertijd.  

Bekijk de nieuwsbrief 

Nieuwsbrief banken, mei 2012

In dit nummer: Nieuwe aanpak - nieuwe gezichten, Beter toetsen op betrouwbaarheid en geschiktheid, Hertoetsing: alleen bij redelijke aanleiding, Cloud computing: risico’s en het toezicht daarop, EBA onderzoekt herkapitalisatie banken, Uw bank SEPA-proof maken en de EBA Kalender. 

Bekijk de nieuwsbrief 

Nieuwsbrief banken, april 2012

In dit nummer: een artikel over de nieuwe toezichtaanpak FOCUS! en een interview met toezichthouder AnneMarie Smit over de toetsing van commissarisen op geschiktheid. Verder artikelen over cybercrime en informatiebeveiliging, de nieuwe standaarden van de European Banking Authority (EBA) en het onderzoek naar de besluitvorming, leiderschap en communicatie van ondernemingen. 

Bekijk de nieuwsbrief