FOCUS! de nieuwe toezichtaanpak & de gevolgen voor uw bank

Nieuwsbericht
Datum 26 april 2012

De Nederlandsche Bank hanteert een nieuwe toezichtaanpak. Ook voor uw bank brengt dat veranderingen met zich mee.

Focus

Focus! is de naam voor de nieuwe toezichtaanpak van DNB, de opvolger van FIRM. Rond 25 april ontvangt u een brochure met uitgebreide informatie over Focus!. Hier belichten we alvast de belangrijkste veranderingen.

Om mogelijke risico’s, ook bij uw bank, in kaart te brengen, gaan we breder te werk dan voorheen. Ten eerste betrekken we macro-economische invalshoeken bij de risicobeoordeling. Dus we nemen ook macro-economische en sectorbrede ontwikkelingen mee in onze risicoweging van uw bank. Een voorbeeld: in hoeverre heeft de kwetsbaarheid van huishoudens en de kans op kredietverliezen invloed op uw bank? 

Verdienmodel en cultuur

Een tweede verbreding van ons risico-onderzoek is onze analyse van uw bedrijfsmodel & strategie: Welke specifieke risico’s kleven er aan het verdienmodel van uw bank anno nu én voor de langere termijn? Bovendien schenken we aandacht aan gedrag en cultuur in uw bedrijf. Veel aandacht zelfs. ‘Kwaliteit en effectiviteit van bestuur’ is namelijk ook een van de toezichtthema’s van DNB in 2012. 

Effectmeting

Ook effectmeting speelt een grotere rol in onze toezichtaanpak. Wanneer we grote risico’s constateren en een mitigatietraject ingaan, dan zullen we nadrukkelijk aandacht besteden aan het duidelijk definiëren van het kernprobleem. We willen vooraf  helder omschrijven welke effecten we willen bereiken. Hierbij geven we expliciet aandacht aan de effectmeting (aantonen van de werking van maatregelen en acties). Als er sprake is van urgente problemen zal de toezichthouder dit opschalen naar gespecialiseerde teams.