Vergroot uw weerstand tegen cybercrime

Nieuwsbericht
Datum 26 april 2012

Financiële ondernemingen zijn steeds vaker doelwit van cybercrime. Maar hun informatiebeveiliging schiet vaak tekort. Hoog tijd dat op het door DNB vereiste niveau te brengen. 

ICT Cybercrime

Is de informatiebeveiliging van uw onderneming voldoende op peil? U kunt een self assessment doen met een speciaal daarvoor ontwikkeld model van DNB. Met dit model kunt u een inschatting maken van het niveau van de informatiebeveiliging van uw onderneming. En kunt u bepalen of verbeteracties nodig zijn.

Klik hier voor het model DNB-toetsingskader security management

Cybercrime

Op basis van recent onderzoek heeft DNB vastgesteld dat bij een meerderheid van de onderzochte financiële ondernemingen de informatiebeveiliging nog niet op het door DNB vereiste niveau is.

Tegelijkertijd zijn financiële ondernemingen en hun klanten steeds vaker het doelwit van cybercrime aanvallen. Daarbij neemt zowel het aantal incidenten als de bijbehorende impact en financiële schade toe. Dat kan afbreuk doen aan het vertrouwen in de financiële sector.

Adequate informatiebeveiliging

Een adequate informatiebeveiliging is essentieel voor uw onderneming. Het verkleint de kans dat cybercriminelen een geslaagde aanval kunnen doen op uw bank en uw klanten.

Informatiebeveiliging is één van de themaonderzoeken die de toezichthouder dit jaar voortzet. Aan de hand van dit onderzoek wil de toezichthouder met u in gesprek over de beheersing van de IT-risico’s. Waar nodig verwacht DNB dat u acties op korte termijn onderneemt om het beveiligingsniveau op peil te brengen.  

In het 4e kwartaal zal DNB een seminar organiseren om de resultaten van het themaonderzoek toe te lichten.

Meer informatie?

Verdere informatie kunt u vinden in de pdf bijlage over Cybercrime.