Onderzoek Gedrag & Cultuur bij banken van start

Nieuwsbericht
Datum 25 april 2012

In april start DNB een onderzoek naar gedrag en cultuur bij zes banken. De toezichthouder vraagt de ondernemingen om gesignaleerde risico’s aan te pakken. 

Gedrag en cultuur

DNB doet het onderzoek bij twintig financiële ondernemingen, waaronder zes banken. De toezichthouder zoomt in op de kwaliteit en effectiviteit van de besluitvorming, communicatie en leiderschap. Vraag is bijvoorbeeld of de besluitvorming evenwichtig is en past bij de organisatiedoelstellingen. Andere vraag is of het (top)management zich voldoende bewust is van zijn voorbeeldgedrag.

Met dit onderzoek wil DNB de ondernemingen een spiegel voorhouden: het zet aan tot discussie over het eigen gedrag en cultuur. Daar waar de toezichthouder risico’s signaleert, verwacht zij dat banken zelf verbeteracties bepalen en in gang te zetten.

De algemene resultaten van dit onderzoek wil DNB ook presenteren aan de gehele sector. De toezichthouder organiseert hiervoor een seminar in december.

Spotlight

Gedrag en cultuur staan volop in de spotlight. DNB wil dit thema breed oppakken – op verschillende niveaus: van individuele onderneming tot financiële sector. Zo doet de toezichthouder thema-onderzoeken op dit gebied en deelt zij de generieke resultaten met de sector. Dat draagt bij aan bewustwording, discussie en verandering.
Maar er is veel meer te doen. De toezichthouder haakt graag aan bij initiatieven vanuit de sector. Daarbij wil zij
een verbindende en stimulerende rol spelen. Oogmerk is dat bestuurders, managers en medewerkers permanent alert zijn op de risico’s die schuilen in gedrag en cultuur én daadwerkelijk bereid zijn om het eigen gedrag en cultuur aan te passen. Dat vraagt om een groot commitment – van ons allemaal. Daarvoor krijgen we ook veel terug: vertrouwen en stabiliteit.