EBA-standaarden voor kapitaal en rapportages op komst

Nieuwsbericht
Datum 26 april 2012

Elke bank en toezichthouder in Europa krijgt ermee te maken: de nieuwe standaarden van de EBA voor kapitaal en rapportages.

Europese vlag

Banken krijgen steeds vaker te maken met bindende technische standaarden uit de koker van de European Banking Authority ( EBA). Al deze standaarden zullen – na bekrachtiging door de Europese Commissie – gelden als verordeningen voor alle banken en toezichthouders in Europa. Ze hoeven niet ingevoerd te worden in de nationale wetgeving. Nationale afwijkingen op de Europese standaard zijn er dan ook niet langer meer bij. Dit bevordert de kwaliteit en de harmonisatie van de toezichtregelgeving, -richtlijnen en -praktijk binnen Europa. En dat is precies waar EBA voor staat.

Toezichtrapportages

EBA ontwikkelt nu aan een technische standaard voor toezichtrapportages. De bedoeling is dat banken straks met één rapportagesysteem toekunnen in heel Europa. Ze hoeven dan niet langer voor elke nationale toezichthouder een aparte rapportageset te maken. De introductie van het nieuwe rapportagesysteem zal samenvallen met de inwerkingtreding van de Capital Requirements Regulation ( CRR).

Consultatie over standaarden voor kapitaal

Tegelijkertijd werkt EBA aan bindende technische standaarden op het gebied van kapitaal. Deze standaarden zijn aanvullingen op de nieuwe kapitaaleisen die zijn vastgelegd in de CRR.

Ontwikkeld is een pakket van 14 standaarden die betrekking hebben op allerlei soorten kapitaal: van de hoogste kwaliteit kapitaalsinstrumenten (Common Equity Tier 1) tot lagere kwaliteitsinstrumenten (Tier 2 instrumenten). De consultatie over dit pakket loopt tot 4 juli. De planning is dat EBA de finale set met standaarden op 1 januari 2013 ter goedkeuring zal voorleggen aan de Europese Commissie. De nieuwe standaarden zullen gelden vanaf het moment dat CRR in werking treedt.

Daarnaast is EBA bezig met technische standaarden en richtlijnen voor onder andere SREP/Pijler 2, colleges, EER-paspoorten voor bijkantoren en liquiditeitsrapportages voor de LCR en NSFR.

Meer informatie?