'Krachten bundelen voor beter toezicht'

Nieuwsbericht
Datum 30 augustus 2012

'We kunnen nu de kennis die we opdoen bij de ene bank gelijk inzetten bij een andere bank.' Een interview met Ger Roeleven, senior toezichthouder bij de nieuwe afdeling Financiële Risico’s & Analyses

Ger Roeleven

Wat wil DNB bereiken met een aparte afdeling Financiële Risico’s en Analyses?

'Door een aparte afdeling kunnen we de krachten binnen DNB bundelen en bouwen we onze expertise op het terrein van financiële risico’s verder uit. Hierdoor kunnen we risico’s eerder onderscheiden en kunnen we eerder ingrijpen als dat nodig is. We zetten specialisten in op rente-, markt-, krediet-, fiscale-, en liquiditeitsrisico’s.  Daarnaast kijkt ook een team naar de liquiditeits- en kapitaalbuffers bij banken en bouwen we de expertise op financiële analyse uit.' 
 

Komen er nu ook meer toezichthouders van DNB bij mijn bank langs?

'Er komen niet meer mensen langs, wel meer verschillende toezichthouders. Voorheen waren alle toezichthouders ingedeeld in een accountteam dat toezicht hield op één specifieke bank of groep banken. Nu werkt ongeveer de helft in een accountteam en kunnen we de andere helft flexibel inzetten voor Thematisch toezicht en op Financiële risico’s & analyse. Door de capaciteit gerichter in te zetten willen we meer bereiken met dezelfde inzet van mensen.'

Hoe verwachten jullie meer te bereiken? Kan je een voorbeeld geven?

'Voor een DNB’er die toezicht houdt op één bank is het onmogelijk om alle rapporten te lezen die er binnen en buiten DNB verschijnen, zoals bijvoorbeeld het EBA liquiditeitsrapport. Maar als toezichthouder liquiditeit bij alle banken zal je dat EBA-rapport juist altijd lezen. Dit stelt je in staat om niet alleen in de Nederlandse situatie beter inzicht te krijgen, maar ook in de Nederlandse situatie ten opzichte van internationale ontwikkelingen.'

Kijkt DNB ook anders naar financiële risico’s?

'Ja, doordat we nu niet meer alleen naar een individuele bank kijken, maar banken ook vergelijken kunnen we eerder risicovolle trends ontdekken. Een negatieve ontwikkeling die bij één bank wordt gesignaleerd hoeft nog geen groot risico te zijn, maar als je ziet dat diezelfde ontwikkeling zich voordoet bij alle banken kan dat wel alarmerend zijn.'

Wat merkt mijn bank van deze nieuwe afdeling?

'Bij de banken krijgt men te maken met DNB’ers die meer gespecialiseerd zijn en hierdoor issues beter begrijpen en analyseren, omdat ze een issue niet vanuit één bank kennen maar vanuit meerdere banken. Met deze nieuwe werkwijze zijn we straks beter in staat om een goede terugkoppeling van resultaten aan de banken te geven. Niet alleen over hun eigen bank, maar ook hoe die bank het doet ten opzichte van de andere banken in Nederland of zelfs internationaal. We zitten nu nog wel in de opstartfase en de effecten zullen in de loop van de tijd groeien.'

Moeten we nu als bank door deze nieuwe werkwijze nog meer informatie aan DNB aanleveren?

'Er is de laatste jaren een toename aan informatie-uitvraag. Die komt vooral voort uit internationale ontwikkelingen en wetgeving. We realiseren ons heel goed wat dit voor de banken betekent en werken daarom ook aan verbetering van het gebruik van alle aangeleverde informatie. Zodat DNB de informatie efficiënter en effectiever  gebruikt en de banken hier baat bij hebben doordat we meer en betere feedback kunnen geven.'