Onderzoek witwassen, terrorismefinanciering en sanctiewetgeving

Nieuwsbericht
Datum 30 augustus 2012

Banken leven wetten rondom het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering en de sanctiewetgeving onvoldoende na.

Witwassen

Banken moeten wetgeving om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen en de sanctieregelgeving beter naleven. Dit blijkt uit een onderzoek van DNB naar banken die veel activiteiten of transacties met of in landen ondernemen die op de waarschuwingslijsten van de Financial Action Task Force (FATF) voorkomen of andere significante grensoverschrijdende activiteiten verrichten. Vooral de kwaliteit van integriteitsrisicoanalyses, de vastlegging van de uitvoering van het client onderzoek en dossiers moeten verbeteren.

Belangrijke bevindingen

Het onderzoek leverde een brede variëteit aan bevindingen op. Alle onderzochte banken hebben relatief veel klanten met complexe ('fiscaal-vriendelijke') offshore constructies. Uit de integriteitsrisicoanalyses en cliënt acceptaties blijkt dat banken zich over het algemeen onvoldoende bewust zijn van de mogelijke inherente integriteitsrisico's die dit soort cliënten kunnen meebrengen. De meeste banken doorlopen weliswaar de verplichte procedures, maar deze zijn veelal onvoldoende beschreven en de vereiste vastleggingen in de cliënt dossiers schieten tekort. Ook de processen om de uiteindelijk belanghebbende te identificeren en het doel en de aard van de zakelijke relatie vast te stellen, moeten worden verbeterd. Net als het monitoren van de transacties van cliënten.

Achtergrond en doelstelling onderzoek

Het onderzoek richtte zich op de naleving van wetgeving ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering zoals opgenomen in de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en de sanctieregelgeving. De banken zijn beoordeeld in een benchmark, waarbij het risicoprofiel van de instelling is afgezet tegen de ernst van de bevindingen.

Vervolg

De in het onderzoek betrokken banken hebben een individuele terugkoppeling van de door DNB geconstateerde bevindingen gekregen inclusief aanbevelingen. DNB zal op korte termijn een meer uitgebreide terugkoppeling geven richting de sector