Technische standaarden EBA bijna voltooid

Nieuwsbericht
Datum 3 december 2012

Nog voor het eind van dit jaar zal EBA de technische standaarden publiceren. Het wachten is nu op de Europese Commissie.

Vlaggen Europa

Klaar voor publicatie liggen de technische standaarden voor het eigen vermogen van kredietinstellingen, het liquiditeitsprofiel, de leverage ratio en rapportages. EBA heeft de reacties uit de consultatierondes voor deze standaarden verwerkt. De standaarden zijn nu klaar voor publicatie. 

Daarbij moet EBA wachten tot de Europese Commissie de CRR/CRD IV heeft afgerond. Als dat niet lukt voor het eind van dit jaar, dan zal EBA alvast haar terugkoppeling op de consultatie en de rapportagesjablonen publiceren om banken tijdig in te lichten. Daarnaast zal EBA een interimrapportage opvragen voor liquiditeit en de leverage ratio, gebaseerd op de huidige Bazel QIS-sjablonen, om aldus te kunnen voldoen aan haar adviestaak voor de Europese Commissie
 
Consultatie
Over iedere standaard is een consultatieronde gehouden. Via de consultatie kan EBA waar mogelijk consensus bereiken tussen de betrokken partijen en de standaarden verbeteren. Dankzij de expertises die verschillende belanghebbenden inbrengen in de consultatierondes, kan EBA beter bepalen of er hiaten of nijpende problemen zijn, alternatieve oplossingen vernemen en input krijgen voor kosten/baten analyses.

Na afloop van de consultatietermijn maakt EBA alle reacties openbaar, tenzij is aangegeven dat daar bezwaar tegen is. Vervolgens neemt EBA alle reacties in overweging, hakt de knopen door en past waar nodig de standaarden aan. Ook geeft zij altijd een terugkoppeling aan de betrokkenen. 
 
Meer informatie?