CRD IV niet per 1 januari 2013

Nieuwsbericht
Datum 17 december 2012

De onderhandelingen zijn nog volop gaande. Dat betekent dat de toepassing van CRD IV later wordt dan 1 januari 2013.

De CRD IV zal niet al per 1 januari 2013 in werking treden. Hoewel alles op alles wordt gezet om nog in 2012 een politiek akkoord te bereiken, zal eerst ook het Europees Parlement hierover moeten stemmen. Naar verwachting gebeurt dit begin 2013.

DNB gaat er nu van uit dat de CRD IV op zijn vroegst medio 2013 gepubliceerd zal worden. Dat zou betekenen dat per 1 januari 2014 de Richtlijn (CRD) én de Verordening (CRR) zullen worden toegepast. Echter, dit is niet met zekerheid te zeggen, aangezien de onderhandelingen nog in volle gang zijn.

Hoe dan ook, DNB verlangt van de instellingen dat zij doorgaan met hun inspanningen om op tijd volledig aan Bazel III / CRD IV te voldoen.
 
Wilt u nadere informatie hierover van DNB? Mail naar crd@dnb.nl.

 

 

 

> Terug naar de nieuwsbrief