Meer capaciteit toezicht nodig

Nieuwsbericht
Datum 13 december 2012

De capaciteit van het toezicht wordt met tien procent vergroot. Er komt 54 fte bij voor het uitvoerende werk.

Meercapaciteit Toezicht

De capaciteit van het toezicht gaat volgend jaar met tien procent omhoog: van 550 naar 600 medewerkers. De extra handen worden ingezet bij het uitvoerende werk. Toezicht op banken krijgt er 36 fte bij; toezicht op verzekeraars 13 fte; de overige extra formatie gaat naar het toezicht op overige doelgroepen.
 
Meer taken
DNB krijgt er steeds meer taken bij en veel taken worden intensiever. Als les uit de kredietcrisis zijn de teugels aangetrokken op Europees en internationaal niveau. Dat resulteert in meer regelgeving voor banken en het is aan de nationale toezichthouders om scherp toe te zien op de naleving daarvan. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van Bazel III. Tegelijkertijd heeft DNB ook veel veranderd in haar eigen toezichtaanpak.

De toezichthouder hanteert nu een bredere blik en onderzoekt bijvoorbeeld de impact van de macro-economische ontwikkelingen voor banken. Vrij nieuw is ook de focus op gedrag en cultuur bij een bank; en de strengere toetsing en hertoetsing van de deskundigheid en betrouwbaarheid van bestuurders en commissarissen. Voeg daarbij dat in tijden van crisis veel taken intensiever zijn geworden. DNB besteedt nu veel meer tijd aan bijvoorbeeld de funding van banken. 
 
Internationaal perspectief
Natuurlijk zet DNB de capaciteit zo efficiƫnt mogelijk in, maar daarmee redt zij het niet. De toezichthouder heeft uitgerekend hoeveel extra mensen nodig zijn voor de uitvoering: dat is circa 10% meer. Eerder had het IMF bij een evaluatie al opgemerkt dat het DNB-toezicht wat krap in zijn jasje zit. Ook in vergelijking met andere landen.
 
Bankenunie
Met de komst van de Europese Bankenunie zal het toezicht meer en meer richting Frankfurt verschuiven. Het is nog te bezien hoe dat precies gaat uitpakken. De verwachting is dat de Bankenunie leidt tot een verdere intensivering van het toezichtwerk. En dat er nog meer toezicht van DNB verwacht wordt.
De Europese Bankenunie is trouwens niet bedoeld om te bezuinigen of om lokale toezichthouders te ontzien. De grondgedachte is dat we als Europeanen, verenigd in een Bankenunie, gezamenlijk proberen om al onze financiƫle instellingen in Europa veilig te maken en te houden.