Onderzoek witwassen en terrorismefinanciering

Nieuwsbericht
Datum 26 februari 2013
DNB start een onderzoek naar integriteitsrisico’s bij bijkantoren van buitenlandse banken.
 
Het toezicht van DNB op buitenlandse bijkantoren is met name gericht op liquiditeit en op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet (SW). Zoals aangekondigd in de themabrochure 2013 zal DNB dit jaar een cross sectoraal thema onderzoek starten naar integriteitsrisico’s. Voor de bankensector zullen daarbij buitenlandse bijkantoren centraal staan.
 
Naleving Wwft
DNB verwacht van buitenlandse bijkantoren dat zij goede risicoanalyses hebben gemaakt van hun klanten en producten. Ook verwacht DNB dat banken hun processen op orde hebben om transacties te monitoren. Om vast te stellen of dat goed gebeurt, zal DNB in 2013 onderzoek gaan doen bij een groep geselecteerde banken. Doel van DNB is dat bijkantoren alles in het werk stellen om te voorkomen dat zij meewerken aan witwassen en terrorismefinanciering. 
 
Sanctielijsten
De Sanctiewet beoogt terrorismefinanciering te bestrijden en ongewenste handel te voorkomen met landen die genoteerd staan op de internationale sanctielijsten, zoals Iran en Noord-Korea. De afgelopen jaren hebben buitenlandse toezichthouders hoge boetes opgelegd aan internationale banken die deze wet overtraden. De onderzoeken van deze autoriteiten maken duidelijk dat sommige banken bewust de wet omzeilen, door bijvoorbeeld transacties met sanctielijstlanden te laten verlopen via de buurlanden. Mede daarom zal DNB in het onderzoek bij de bankkantoren inzoomen op de kwaliteit van hun voortdurende controle van klanten en hun transacties in het kader van de Wwft en Sanctiewet. 
 
Resultaten
DNB verwacht dat instellingen binnen alle lagen bewust zijn van nut en noodzaak van naleving van de wetgeving. Instellingen moeten zich voldoende bewust zijn van de risico’s die zij lopen, die snel kunnen signaleren, en waar nodig bijsturen om leemten te vullen en risico’s in te dammen. Het onderzoek zal binnenkort van start gaan. Medio dit jaar krijgen de deelnemende banken een terugkoppeling van de bevindingen bij hun bank. DNB zal vervolgens de algemene onderzoeksresultaten bekend maken aan de bankensector, onder meer via deze Nieuwsbrief.
 
Wilt u meer weten over dit onderzoek? Mail toezichthouder Maarten Ligthart van het DNB-expertisecentrum cultuur, organisatie en integriteit: m.c.ligthart@dnb.nl
 
> Terug naar de Nieuwsbrief