Hoorzitting over nationalisatie SNS REAAL

Nieuwsbericht
Datum 28 februari 2013

Bij de openbare hoorzitting over SNS REAAL zal DNB-directeur Jan Sijbrand ingaan op vragen van de Tweede Kamer.

SNS-bank

De vaste kamer commissie voor Financiën houdt op vrijdag 8 maart een openbare hoorzitting over de nationalisatie van SNS REAAL. Namens DNB zal Jan Sijbrand, directeur toezicht, hieraan deelnemen. Bij de hoorzitting krijgen de genodigden de gelegenheid zich voor te stellen en kort hun visie op het gespreksonderwerp te geven. Minister Dijsselbloem heeft toestemming gegeven voor deelname aan de hoorzitting zover het gesprek ertoe strekt de vertegenwoordiger van DNB op technische aspecten te bevragen en feitelijke informatie in te winnen.
 

De nationalisatie van SNS REAAL door de minister van Financiën vond plaats op 1 februari in nauw overleg met DNB. Met de ingreep zijn grote problemen voor de financiële stabiliteit en de economie voorkomen.  

 

> Terug naar de Nieuwsbrief