Verandervermogen van banken

Nieuwsbericht
Datum 6 februari 2014

Banken met reflectief vermogen zijn het beste in staat te veranderen, zo blijkt uit recent DNB- & AFM-onderzoek naar het verandervermogen. Een interview met de projectleiders.

Projectleiders Céline Christensen (AFM) en Jildau Piena (DNB)

DNB en de AFM doen samen onderzoek naar het verandervermogen van organisaties. Dit gedrag- & cultuuronderzoek is afgelopen zomer van start gegaan. Beide toezichthouders zijn hiervoor in gesprek gegaan met vijf banken en verzekeraars. Projectleiders Céline Christensen (AFM) en Jildau Piena (DNB) geven een toelichting op dit onderzoek. 
 
Wat was de aanleiding voor dit onderzoek?
Piena: ‘De grote veranderagenda van ondernemingen was voor ons de directe aanleiding voor dit onderzoek. Want veranderingen echt in gang te zetten, is niet iets wat je ‘even’ doet, maar vraagt veel van een organisatie. Wij willen met dit onderzoek de banken motiveren en stimuleren om kritisch na te denken over de verandercultuur in hun organisatie.’ 
 
Wat is jullie aanpak?
Christensen: ‘We analyseren een aantal verandercases in een organisatie en vervolgens bespreken we onze bevindingen met medewerkers van die organisatie. Voor de analyse gebruiken we verschillende instrumenten, zoals surveys, interviews, en specifieke analysemodellen. Ook hebben we challenge-sessies georganiseerd, waarbij toezichthouders en medewerkers uit verschillende onderdelen van de bank elkaar uitdagen en met elkaar in gesprek gaan over wat opvalt in hun organisatie. Piena vult aan: ‘We kijken met een gemeenschappelijke bril naar de veranderaanpak en het lerend vermogen van de organisatie. Wat werkt wel? Waar ontstaan belemmeringen en waarom? En uiteindelijk bespreken we ook wat organisaties hebben geleerd van deze verandertrajecten. Uit alle ervaringen blijkt dat de instellingen die in het bijzonder beschikken over reflectief vermogen, het vermogen om continu te willen leren, het beste in staat zijn om te veranderen.’ 
 
En hoe zit het met het verandervermogen van de toezichthouders?
Christensen: ‘Deze gesprekken stimuleren ons om anders te kijken naar onze rol en werkwijzen als toezichthouder: we willen meer meedenken en de dialoog aangaan met de banken en de instellingen, dus ze niet alleen benaderen vanuit de insteek van het puur juridische en de afgedwongen compliance. Dit betekent overigens niet dat ons onderzoek vrijblijvend is: we verwachten dat banken aan de slag gaan met de bevindingen en onze aanbevelingen.’ 
 
En nu?
Piena: ‘We zijn nu bezig met de eerste terugkoppelingen aan de instellingen. We krijgen veel enthousiaste reacties, dus gaan zeker door met dit project. We hebben inmiddels een klankbordgroep samengesteld met onder andere wetenschappers, belangenorganisaties en een commissaris van een bank en een verzekeraar. Deze groep komt in februari voor het eerst bij elkaar. Dan gaan we onze bevindingen bespreken en samen bepalen hoe we hierover verder gaan communiceren.’ Christensen: ‘We hebben een model ontwikkeld om te kijken naar verandervermogen. Dit model is gebaseerd op de literatuur en gesprekken met veranderexperts. Banken zijn niet verplicht dit model te gebruiken. We bieden het als een hulpmiddel aan banken die hun eigen veranderingsprocessen beter in kaart willen brengen.’  
 
Meer informatie
Het model en de toelichting vindt u hieronder. Wilt u meer informatie of hierover met de toezichthouder in gesprek gaan? Stuur dan een e-mail naar coi@dnb.nl.  

> Terug naar de nieuwsbrief