Thema’s toezicht banken

Nieuwsbericht
Datum 28 januari 2013

Bazel III, commercieel vastgoed, rapportagekwaliteit, risicobeheer, gedrag & cultuur: dat zijn thema’s die dit jaar voorop staan in het bankentoezicht.

Thema Toezicht

Informatie over thematisch toezicht
In de nieuwe themabrochure van DNB staat wat de toezichthouder verwacht van uw bank voor de belangrijkste onderwerpen. Aanvullend zal DNB u onder andere via deze Nieuwsbrief op de hoogte houden over onderzoeken bij uw bank en informatieverzoeken. Natuurlijk geeft DNB uw bank en de sector feedback over de onderzoeksbevindingen.
 
Thema’s
In het toezicht zoomt DNB vooral in op de potentiële kwetsbaarheden van banken en op overkoepelende risico’s die meerdere banken treffen. 
 
Thema’s voor het bankentoezicht zijn:

  • de migratie naar Bazel III: monitoring en beoordeling updates migratieplannen & de voortgang
  • herstelplannen van banken: de middelgrote banken moeten herstelplannen maken in 2013, in navolging van de systeemrelevante banken
  • financieringsstrategie van banken: banken moeten zich bewust zijn van de uitdagingen op het gebied van financiering van de balans
  • asset quality review: de kwaliteit van leningenportefeuilles en het kredietrisicobeleid van banken
  • commercieel vastgoed: waardering en risicoweging van vastgoed
  • renterisico in het bankenboek: banken moeten dit risico adequaat meten en beheersen
  • opzet, organisatie en werking risicobeheer: interne risicobeheersing van banken
  • kwaliteit van rapportages: verbeteren van juistheid en correctheid van rapportages
  • gedrag en cultuur: vervolgonderzoeken kwaliteit en effectiviteit van de besluitvorming

Enkele thema-onderzoeken uit 2012, zoals het compliance-onderzoek en het IAD-onderzoek, lopen dit jaar nog door. 
 
Planning
Meer informatie over de planning en uitkomsten van de onderzoeken, krijgt u in de komende Nieuwsbrieven. In deze Nieuwsbrief leest u artikelen over de thema’s Bazel III en commercieel vastgoed en de kwaliteit van rapportages. 
 
Meer informatie kunt u vinden op de DNB website  
  
  
 

 

> Terug naar de nieuwsbrief