Onderzoek waardering vastgoed van start

Nieuwsbericht
Datum 28 januari 2013

DNB onderzoekt hoe banken omgaan met de waardedalingen van het commercieel vastgoed. Projectleider Martijn Schrijvers in de rubriek Kijkje in de keuken van het toezicht.

Martijn Schrijvers

Wat is de insteek van het onderzoek?
‘De commerciële vastgoedmarkt staat onder druk: steeds meer kantoren en winkels staan leeg. Hierdoor daalt op meerdere locaties de waarde van commercieel vastgoed. Nu is het de vraag hoe banken omgaan met deze omstandigheden. In het onderzoeksproject Asset Quality Review Commercieel Vastgoed staan een paar vragen voorop. Hoe en hoe vaak waarderen banken het commercieel vastgoed dat is ingebracht als onderpand voor leningen? Hebben de banken de risico’s goed in kaart en houden ze voldoende kapitaal aan om eventuele risico’s op te vangen?

Op basis van het onderzoek stelt DNB een aantal ‘good practices’ op voor het kredietrisicobeheerbeleid en het beleid voor de waarderingen van commercieel vastgoed. Vervolgens zal DNB beoordelen of een bank adequaat gekapitaliseerd is voor vastgoedrisico. Indien dit niet het geval is zal DNB een pijler 2 kapitaalopslag opleggen voor vastgoedrisico binnen de kapitaal- en liquiditeitsbeoordeling (SREP).’
 
Hoeveel banken doen mee aan het onderzoek?
‘Veertien banken: alle grote banken een tiental middelgrote en kleinere banken. Deze banken doen een self-assessment om vast te stellen hoe ze hun portefeuille vastgoed waarderen en de risico’s beheersen. Zij zullen de self-assessments eind januari inleveren bij ons. Vervolgens gaan wij die analyses onder de loep nemen. Daarnaast gaan we onderzoek doen naar het beleid rond commercieel vastgoed. Ook gaan we langs bij banken om een aantal concrete cases van vastgoedleningen te bekijken. Zo kunnen we vaststellen of het beleid ook in de praktijk goed wordt ingevuld.’
 
Wanneer zijn de algemene resultaten bekend?
‘Eerst krijgen de deelnemende individuele banken de resultaten voor hun eigen bank. Die resultaten gaan niet naar buiten. Eind mei gaan we de algemene resultaten van ons onderzoek communiceren aan de hele sector.’
 
En jij trekt de kar bij dit project?
‘Ja. Ik coördineer dit onderzoeksproject en stuur de specialisten aan. We hebben een onderzoeksteam van DNB-experts, en huren ook consultants in. Het managen van grote projecten vind ik erg leuk. Daarnaast werk ik, voor 50% van de tijd, als toezichthouder. Vorig jaar ben ik overgestapt naar het toezicht. Mijn specialiteit is marktrisico: ik onderzoek de handelsactiviteiten van banken. Hiervoor werkte ik bij de afdeling Financiële markten van DNB. De vakkennis en ervaring van toen kan ik nu in het toezicht op een andere manier inzetten.’
 

 

> Terug naar de nieuwsbrief