ECB: toezicht op grote banken en banken met Europese steun

Nieuwsbericht
Datum 28 januari 2013

De grote banken en/of banken met  Europese steun komen onder direct toezicht van de ECB, op zijn vroegst per 1 maart 2014.

Er
ECB Eurotower

komt er een duidelijke taakverdeling tussen de ECB en de nationale toezichthouders. Om te beginnen gaat de ECB toezicht houden op de banken die Europese steun hebben ontvangen of aangevraagd. Vervolgens zal de ECB haar toezicht uitbreiden. Zo gaat de ECB toezicht houden op alle banken met een balanstotaal boven 30 miljard euro en/of op banken met een balans die meer is dan een vijfde deel van het nationaal inkomen. Naar verwachting is dit op zijn vroegst per 1 maart 2014 gerealiseerd.
 
Kleinere banken
Het dagelijks toezicht op de kleinere banken zonder steun blijft in handen van de nationale toezichthouder. Wel kan de ECB op elk moment besluiten het toezicht op een bank over te nemen van de nationale toezichthouder. Dat kan zij bijvoorbeeld doen als een bank in de problemen komt.
 
Knopen doorhakken
Binnen de ECB wordt een nieuwe Supervisory Board opgezet. Deze Board zal alle belangrijke besluiten nemen. Zitting in deze Board nemen naast ECB-bestuurders ook vertegenwoordigers van nationale toezichthouders. Straks zullen DNB-directeur Jan Sijbrand en zijn Europese collega’s dus geregeld naar Frankfurt afreizen om gezamenlijk de knopen door te hakken.
 
Voorbereidingen
De ECB en de nationale toezichthouders zijn begonnen met de voorbereidingen voor het Europese toezicht. Denk aan de invulling van de taakverdeling tussen Frankfurt en de nationale toezichthouders. Ook werken zij aan een rapportageraamwerk voor prudentiële rapportages aan de ECB. DNB staat voor dat Nederlandse banken zoveel mogelijk gebruik kunnen maken van bestaande rapportagesystemen. Dat scheelt veel werk. 
  
 
Meer informatie? 

 

> Terug naar de nieuwsbrief