Toestemming DNB noodzakelijk bij dividenduitkering

Nieuwsbericht
Datum 28 januari 2013

Banken moeten voorgenomen dividenduitkeringen voorleggen aan DNB.

Divident uitkering

DNB acht aansterking van het kapitaal in de bancaire sector van groot belang, ook gezien de hogere eisen van Bazel 3. Daarom moeten banken hun voorgenomen dividenduitkeringen eerst voorleggen aan DNB indien dit tot verlaging van kapitaal leidt. Let op: dit kan ook gelden voor uitkeringen uit de winst in het lopende boekjaar, zoals die beoordeeld is door de accountant. Banken mogen alleen tot deze dividenduitkeringen overgaan als ze daarvoor de goedkeuring van DNB krijgen. Als een bank naar het oordeel van de toezichthouder voldoende ruimte heeft om dividend uit te keren, dan zal DNB een verklaring van geen bezwaar voor dividenduitkering verstrekken.

Indienen verzoek
Op Open Boek Toezicht zijn nadere instructies opgenomen ten aanzien van de indiening van een verzoek voor het verstrekken van een verklaring van geen bezwaar voor dividenduitkering.

 

> Terug naar de nieuwsbrief