Kwaliteit rapportages over bijzonder beheer

Nieuwsbericht
Datum 28 januari 2013

DNB let scherp op de kwaliteit van de kwartaalrapportages. Dit keer extra aandacht voor bijzonder beheer en de gerelateerde voorzieningen en kapitaalbuffers.

Elk
Rapportages

kwartaal vraagt DNB extra aandacht voor de kwaliteit van de rapportages toegespitst op een bepaald onderwerp. Dit keer is dat: het verloop, de aard, ernst en uitkomsten van bijzonder beheer en de gerelateerde voorzieningen en kapitaalbuffers . Het gaat hierbij om de COREP- en FINREP- kwartaalrapportages per 31 maart 2013. 
 
Onder de loep
Met de keuze voor een specifiek onderwerp wil DNB meerdere doelen bereiken. Allereerst biedt dit riskmanagers en rapporteurs de mogelijkheid om zorgvuldig na te gaan of de rapportage een goed beeld geeft van de actuele situatie. Vervolgens kunnen banken bij de interne controle van de rapportages en bij het aftekenen opnieuw het gekozen onderwerp onder de loep nemen. Die extra inspanning komt de kwaliteit van de rapportages ten goede. Daarbij zal DNB in de loop van 2013 de banken vragen om nadere gegevens over bijzonder beheer. Door reeds in deze eerste kwartaalrapportages speciaal hierop te letten en aldus voldoende goede informatie te leveren, kan dit uw bank later weer tijd besparen.
 
Minder vragen achteraf
DNB let scherp op de kwaliteit van de informatie van de rapportages van banken. Als banken betrouwbare informatie geven, en allen vergelijkbare informatie geven, dan bevordert dat de communicatie tussen banken en toezichthouder. Dat zorgt ervoor dat banken minder vragen achteraf van de toezichthouder zullen krijgen.

 

> Terug naar de nieuwsbrief