Nieuwe regelgeving: bankierseed en maximum nevenfuncties bankbestuurders

Nieuwsbericht
Datum 28 januari 2013

Nieuwe beleidsbepalers moeten de bankierseed binnen drie maanden na benoeming afleggen. En voor nevenfuncties geldt nu ook een maximum.

Bankeneed

Deze nieuwe eisen vloeien voort uit nieuwe wet- en regelgeving, die per 1 januari 2013 is ingegaan. Het meldingsformulier voor benoemingen van beleidsbepalers is daarom door DNB aangepast.
 
Bankierseed
Beleidsbepalers moeten de bankierseed binnen drie maanden na hun benoeming afleggen. Voortaan tekenen ze daarvoor in het vernieuwde meldingsformulier.
Deze eis is gesteld in de nieuwe regeling bankierseed, ofwel de ‘Regeling inzake eed of belofte financiële sector Wft 2013’.

Ook zittende beleidsbepalers die onder de Wft vallen dienen de eed of belofte af te leggen. Zij moeten de eed voor 1 januari 2014 afleggen.
Met het afleggen van de bankierseed verklaren beleidsbepalers dat zij hun functie naar beste weten en op integere wijze zullen uitoefenen.
 
Maximum aantal functies
Per 1 januari is een wettelijk maximum gesteld aan het aantal toezichthoudende functies van bankiers. Een persoon mag bij maximaal vijf grote NV’s, BV’s of stichtingen lid zijn van de RvC of een ander toezichthoudend orgaan. Het voorzitterschap van een RvC telt daarbij dubbel.

Bij nieuwe benoemingen van beleidsbepalers moeten banken dan ook rekening houden met het aantal nevenfuncties. Personen met meer dan het maximum aantal functies, kunnen niet benoemd worden. Dit is vastgelegd in de nieuwe Wet bestuur en toezicht die per 1 januari 2013 van kracht is. In het nieuwe meldingsformulier tekent u er voor dat bij een benoeming rekening is gehouden met deze eis.
 
Nieuw formulier
Banken moeten nieuwe benoemingen melden met het vernieuwde formulier; de oude formulieren neemt DNB niet meer in behandeling.
 
Het formulier vindt u op de website van DNB.   
  
 

 

> Terug naar de nieuwsbrief