Hoge ambities Bazel III niet getemperd door crisis

Nieuwsbericht
Datum 28 januari 2013
‘Banken hebben het steeds moeilijker om hun ambitieuze plannen voor Bazel III te realiseren. Toch hamert DNB op een plaats in de voorhoede’, stelt toezichthouder Patrick Schrama.
 

Patrick Schrama

De Bazelse liquiditeitseisen, de LCR, zijn aangepast in het onlangs bereikte Bazelse akkoord. Wat betekent dit voor de Nederlandse banken?
‘Het vernieuwde Bazelse liquiditeitsregime betekent een verlichting ten opzichte van de vorige versie. Nederlandse banken hebben hun posities al verbeterd op basis van hun migratieplannen voor Bazel III en de huidige Nederlandse liquiditeitseisen.

Dat alles werpt zijn vruchten af. De meeste Nederlandse banken voldoen nu al aan de vernieuwde liquiditeitseisen. Kunst is natuurlijk om dit vast te houden in de komende jaren: de LCR wordt vanaf 2015 gefaseerd ingevoerd en zal in 2019 volledig van kracht zijn. Daarnaast zien we dat een klein aantal banken op dit moment nog niet voldoet aan alle gestelde eisen. Deze banken moeten hun migratieplannen voor Bazel III bijwerken om zo snel mogelijk aan alle eisen te kunnen gaan voldoen.’
 
Behalve de liquiditeitseisen, stelt Bazel III ook kapitaaleisen aan banken. Hoe staat het met de voortgang van Nederlandse banken op weg naar Bazel III?
‘Nederlandse banken hebben zeer ambitieuze plannen gemaakt voor de migratie naar Bazel III. Helaas dreigt de crisis her en der wat roet in het eten te strooien. Banken willen immers hun ambities voor Bazel III behalen door winstinhouding en het aantrekken van spaargelden. Echter, door de crisis kunnen de kredietverliezen oplopen en de resultaten tegenvallen, en dat zet de winstgevendheid onder druk. Dat maakt het voor banken steeds moeilijker om hun ambitieuze plannen voor de migratie naar Bazel III waar te maken. Maar ze zijn niet van plan hun ambities te temperen.’ 
 
Wat verwacht DNB op dit moment van banken?
‘DNB vindt het belangrijk dat Nederlandse banken financieel sterk staan, en dat ze in de voortgang naar Bazel III tot de internationale voorhoede behoren. We willen voorkomen dat Nederlandse banken door de crisis achterop raken in de voortgang naar Bazel III, en dat ze straks links en rechts worden ingehaald door banken van andere landen. De toezichthouder blijft dan ook de uitvoering van de plannen intensief monitoren. Waar we zien dat een bank achterop dreigt te raken, zullen we daarover direct in gesprek gaan met die bank en aandringen op extra maatregelen. Ook gaan we binnenkort een seminar organiseren over Bazel III voor de hele bankensector.’ 

 

> Terug naar de nieuwsbrief