'Risico’s pakken we op in thematisch onderzoek'

Nieuwsbericht
Datum 28 juli 2012

'Banken krijgen beter zicht op hoe ze ervoor staan ten opzichte van de benchmark'. Een interview met Renate Pepels, hoofd van de nieuwe afdeling thematisch toezicht.

Renate Pepels

>Welke thematische onderzoeken lopen er op dit moment?

'We doen onder meer een onderzoek naar de betrouwbaarheid van de prudentiële rapportages van banken, waarbij onder andere wordt beoordeeld of de wetgeving goed is toegepast. Verder lopen er onderzoeken naar de naleving van de integriteitswetgeving specifiek gericht op Anti Money Laundering/Customer Due Diligence, de implementatie van het beloningsbeleid, het functioneren van de interne audit en de geschiktheidstoetsen van commissarissen van banken.'

Wanneer gaan jullie beginnen met nieuwe thema’s?

'Dat kan ik nu nog niet zeggen. We hebben onlangs onze vernieuwde risico-analyse uitgevoerd. gemaakt. Op basis daarvan beoordelen we of er soortgelijke risico’s bij meerdere instellingen spelen: die pakken we dan op in een nieuw thema-onderzoek.'

DNB doet al langer themaonderzoeken. Waarom dan een nieuwe afdeling voor thematisch onderzoek bij banken?

'Met onze nieuwe toezichtaanpak Focus! gaan we capaciteit gerichter inzetten daar waar het nodig is. Daarom hebben we ook de organisatie van het bankentoezicht aangepast. We hebben de capaciteit in de accountteams voor banken teruggebracht. De daarmee vrijgekomen capaciteit zetten we in bij twee nieuwe functionele teams: thematisch toezicht en financiële risico’s & analyse. Tot dusverre waren de accountteams van A-tot-Z in charge voor ‘hun bank’; nu gaan de nieuwe teams een deel van de werkzaamheden doen. Deze teams doen specialistisch onderzoek onder álle banken en kunnen zo vergelijkingen maken en sectorbrede trends signaleren.'

Wat merkt mijn bank van zo'n thematisch onderzoek?

'Er komen vaker andere toezichthouders langs, zeg de specialisten van onze afdeling. We bouwen al doende expertises op al naar gelang de thema’s die we gaan oppakken.'

Maakt DNB de resultaten van deze onderzoeken bekend?

'Een bank krijgt altijd onze bevindingen over ‘de eigen case’. Soms volgt dan een vraag als ‘zijn wij de enige die hierop slecht scoren?’ Vroeger konden we die vraag niet altijd beantwoorden. Omdat we nu thematisch onderzoek onder meerdere banken doen, kunnen we wél aangeven hoe de specifieke resultaten zich verhouden tot de benchmark: de gemiddelde, anonieme resultaten voor de hele groep. Zo krijgen banken een beter referentiekader. Ook kunnen we onze generieke bevindingen breder bekend maken bijvoorbeeld via circulaires, informatiebijeenkomsten of sessies met belangengroepen als de NVB. Daar kan een preventieve werking van uitgaan.'