Interventiewet

Nieuwsbericht
Datum 26 juni 2012

DNB krijgt meer bevoegdheden om in te grijpen als het mis dreigt te gaan bij een bank.

De Interventiewet voorziet in nieuwe bevoegdheden voor DNB om in te grijpen bij een bank in problemen.

 

 

 

 
Zodra de rechter instemt dat aan het criterium voor ingrijpen is voldaan, kan DNB:

  • een probleeminstelling verkopen aan een private partij door aandelen over te dragen;
  • de deposito‚Äôs van een probleeminstelling met financiering van het depositogarantiestelsel overdragen aan een private partij;
  • activa en/of passiva van een probleeminstelling overdragen aan een private partij. De splitsing van de probleeminstelling in een good/bad bank wordt hiermee mogelijk

Als geen private koper voorhanden is, kan worden overgedragen aan een overbruggingsinstelling, die de probleeminstelling of onderdelen daarvan tijdelijk overneemt. 

Europa

Interventie wet

De Interventiewet is op 12 juni in werking getreden. De nieuwe bevoegdheden zijn in lijn met recent doorgevoerde versterkingen van het crisisinstrumentarium in verschillende Europese landen, en met reeds aangekondigd beleid ten aanzien van resolutie door de Europese Commissie en de Financial Stability Board (FSB). 

Meer informatie over de Interventiewet.