Minder voortgang op weg naar Bazel 3

Nieuwsbericht
Datum 26 juni 2012

Door de crisis liggen veel banken achter op schema voor de migratie naar Bazel 3. DNB zal waar nodig bijsturen.

DNB staat voor een sterke Nederlandse bancaire sector die goed voorbereid is op Bazel 3. Doel is: voldoende ambitieuze targets voor kapitaal- en liquiditeitsbuffers en realistische maatregelen om die te behalen.

 


  

Vinger aan de pols

Basel

Uit intensieve monitoring concludeert DNB dat banken over de hele linie genomen zich in de goede richting bewegen. Maar veel banken hebben nog een flinke kloof te overbruggen, mede door de verhevigde crisis in Europa. Tegelijkertijd constateert de toezichthouder dat diverse banken inmiddels in hun (strategisch) planningsproces expliciet rekening houden met de randvoorwaarden van Bazel 3. 

De weg vooruit

Via winstinhouding en het aantrekken van spaargeld willen banken hun targets voor Bazel 3 behalen. Hierbij vormt de crisis een kink in de kabel. Op dit moment voert DNB gesprekken met banken over hun geactualiseerde migratieplan. Waar nodig zal de toezichthouder ingrijpen en bijsturen. Dit vanuit de overtuiging dat het belangrijk is dat Nederlandse banken een voldoende hoog ambitieniveau hanteren en ook in vergelijking met (internationale) peers duidelijke stappen voorwaarts maken.