Nieuw formulier betrouwbaarheidstoets

Nieuwsbericht
Datum 26 juni 2012

Duidelijke voorbeelden maken het invullen van het formulier gemakkelijker. Dat voorkomt fouten en onvolledigheden.

Commissarissen en bestuurders die het formulier voor de betrouwbaarheidstoets moeten invullen, krijgen vragen over vijf soorten antecedenten:
  
1.    strafrechtelijke
2.    financiĆ«le
3.    fiscaal-bestuursrechtelijke
4.    toezichtantecedenten
5.    overige antecedenten

Bij elk antecedent is er een restcategorie waarin u veel kwijt kunt over allerlei feiten of omstandigheden die van belang kunne zijn voor de beoordeling van de betrouwbaarheid. 
 
Bij de volgende antecedenten zijn nieuwe voorbeelden opgenomen:

  • strafrechtelijke: valsheid in geschrifte, overtreding fiscale wetgeving door de onderneming;
  • toezichtantecedenten: normoverdragende gesprekken met de toezichthouder, een teruggetrokken voordracht tot benoeming;
  • fiscaal bestuursrechtelijke: een ingesteld (boeken)onderzoek door de Belastingdienst zonder oplegging van boetes, het gebruik maken van de fiscale inkeerregeling.

Aan de hand van deze voorbeelden is het formulier gemakkelijker in te vullen. Dat verkleint de kans op fouten en onvolledigheden.

Toezichtantecedent

Betrouwbaarheidtoets

Het volledig en juist invullen van het betrouwbaarheidsformulier is de verantwoordelijkheid van commissarissen en bestuurders zelf. U moet zich daarbij goed bedenken welke feiten en omstandigheden relevant voor de toezichthouder kunnen zijn. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met DNB.

Het niet melden van een antecedent en/of het onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens aan een toezichthouder levert een toezichtantecedent op. Vanaf 10 juli is het vernieuwde formulier beschikbaar op de DNB website.