Informatieverzoeken van DNB

Nieuwsbericht
Datum 26 juni 2012

Het helpt om te weten welke informatieverzoeken wanneer komen. DNB biedt uw bank een overzicht.

Steeds vaker krijgt uw bank informatieverzoeken. Dat hangt deels samen met de nieuwe toezichtaanpak. Zo kan extra informatie nodig zijn voor een thematisch onderzoek of macro- economische ontwikkelingen roepen vragen op over de exposures van banken.    

   
   
Ook internationaal neemt de druk toe door de aanscherping van de regelgeving én omdat internationale autoriteiten als EBA en FSB vaker vragen om informatie voor monitoring en onderzoek. 

Overzicht

Informatieverzoeken

De toezichthouder neemt initiatieven om de informatiestromen te verbeteren. Natuurlijk komt DNB graag tegemoet aan de vraag van banken om vooraf bekend te maken welke informatieverzoeken op stapel liggen. Hieronder het meest actuele overzicht.