EBA-kalender nieuwe regelgeving

Nieuwsbericht
Datum 26 juni 2012

Handig: een up-to-date overzicht van de bindende technische standaarden die nu in consultatie zijn.

De European Banking Association (EBA) is volop bezig met de ontwikkeling van bindende technische standaarden. Deze standaarden zijn aanvullingen op de nieuwe kapitaaleisen die zijn vastgelegd in de Capital Requirements Regulation (CRR). Al deze standaarden zullen – na bekrachtiging door de Europese Commissie – gelden als verordeningen voor alle banken en toezichthouders in Europa. 
 
Hierbij een overzicht van de standaarden met de consultatieperioden. Binnen elke periode heeft uw bank de gelegenheid om te reageren en aanbevelingen aan EBA te doen via de site van EBA. 

  

Overzicht standaarden en einddatum consultatieperiode

Europese vlag

EBA consultation papers 50 en 51: FINREP, COREP en large exposures
Afgesloten is de consultatieperiode over de rapportagetemplates voor de nieuwe kapitaaleisen (CRR) en overige financiële informatie. EBA legt hier de laatste hand aan en zal naar verwachting in juli een definitief besluit nemen.
 
Tot 4 juli 2012: EBA consultation paper 2012/02 Draft regulatory technical standards on Own funds. EBA werkt aan bindende technische standaarden voor het eigen vermogen.
 
Tot 18 juli 2012: Draft guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders. EBA maakt richtlijnen voor de geschiktheidstoetsing van bestuurders en andere sleutelfiguren binnen banken.
 
Tot 31 juli 2012: EBA consultation paper 2012/04 Disclosure for own funds
Een nieuw uniform rapportagemodel waarmee banken kunnen rapporteren over de disclosurevereisten (pijler III). Deze standaard sluit aan bij de voorstellen van het Bazels Comité.
 
Tot 12 augustus 2012: EBA consultation paper 2012/07 Gain on sale associated with future margin income in a securitization context. Deze standaard geeft verdere invulling aan de ‘gain on sale’: vergroting van het eigen vermogen door de boekhoudkundige verwerking van de ‘future margin income’, die resulteert uit securitisatietransacties.  
 
Tot 13 augustus 2012: Joint consultation paper JC/CP/2012/01 Response to the European Commission’s call for advice on the fundamental review of the FICOD. In dit paper staat de reactie van EBA en de andere Europese toezichthouders op de herziening van de Financial Conglomerates Directive. Zij doen onder andere aanbevelingen voor de herziening, onder andere over de reikwijdte en bevoegdheden van het toezicht.  
 
Tot 27 augustus 2012: EBA consultation paper 2012/05 Supervisory reporting requirements for liquidity coverage and stable funding. Dit is een standaard voor de rapportage van nieuwe liquiditeitsvereisten. EBA zal deze gebruiken om de Europese Commissie advies te geven over de impact van liquiditeitsvereisten op de banken per ultimo december 2013 en 2015. Ook wordt dit gebruikt voor een advies over de definitie van zeer liquide activa. Als de nieuwe liquiditeitsvereisten van kracht worden, zullen toezichthouders gebruik maken van de nieuwe rapportages. Voor de public hearing op 18 juli kunt u zich aanmelden via de EBA website.
 
Tot 27 augustus 2012: EBA consultation paper 2012/06 Supervisory reporting requirements for leverage ratio. Dit is een standard voor de rapportage van de leverage ratio vereisten. EBA zal deze templates gebruiken voor analyses over de impact en de effectiviteit van de leverage ratio en rapporteert de Europese Commissie daarover op 31 oktober 2016. Doel is dat deze rapportage uiteindelijk onderdeel wordt van de standaard voor supervisory reporting (CP 50). Daarbij wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de reeds beschikbare data in FINREP en COREP. Voor de public hearing op 18 juli kunt u zich aanmelden via de EBA website.  
 
Klik op deze link voor meer informatie.