Interne audit moet voldoen aan Bazelse principes

Nieuwsbericht
Datum 28 maart 2013

DNB verwacht dat de interne audit van banken per ultimo 2013 voldoet aan alle vijftien principes van het Bazels comité voor Banken.

BIS

Het Bazels Comité voor Banken publiceerde juni 2012 een reeks principes voor de interne audit. DNB wijst erop dat banken vooral de Bazelse principes gericht op Effectiviteit, Reikwijdte en Governance moeten versterken. 
 
Eisen voor interne audit
DNB verwacht dat banken het volgende realiseren:

  • De auditcommissie meet de effectiviteit van de Interne Audit (IA)-functie aan de hand van concrete en allesomvattende criteria (principe 1);
  • De IA-functie borgt toetsing van regelgevingsaspecten, zoals onder andere ICAAP, ILAAP, Wft-staten, risk appetite en de tweedelijns functies (principe 7);
  • In een dynamische bancaire omgeving voeren banken frequenter een externe kwaliteitstoets van de IA-functie uit (principe 9);
  • De auditcommissie versterkt haar rol ten aanzien van de IA-functie en de IA-functie borgt in brede zin nadrukkelijker de verantwoording aan de auditcommissie (principes 10 en 12).

Voortgang en verwachtingen
In het vierde kwartaal van 2012 heeft DNB onderzocht in hoeverre banken aan de eisen van het Bazels Comité voor Banken voldoen. Uit dit onderzoek blijkt dat dit nu nog niet overal het geval is, mede door de afwijkende Nederlandse context en de recente publicatiedatum van de BCBS-principes.
DNB verwacht dat banken ultimo 2013 aan alle vijftien BCBS-principes voldoen. In 2014 zal DNB nagaan of de interne audit van iedere bank voldoet aan alle Bazelse eisen. 
 
Bazels Comité voor Banken
Het Bazels Comité voor Banken wil banken een richtsnoer bieden voor een sterkere Interne Audit-functie. In juni 2012 kwam het comité met de publicatie: ‘The internal audit function in banks’, met daarin vele principes voor de IA-functie. Deze principes zijn wereldwijd door bancaire toezichthouders overeengekomen, na consultatie van de sector. DNB verwacht dat de Interne Audit-functie van banken tenminste aan deze principes voldoet. 
 
Meer informatie?
Meer informatie over de Bazelse principes vindt u in de publicatie van het Bazels Comité: ‘The internal audit function in banks’. 

 

Terug naar de Nieuwsbrief