Overzicht EBA-technische standaarden 2013

Nieuwsbericht
Datum 28 maart 2013

Voor EBA staat 2013 in het teken van de technische standaarden: het wordt een oogstjaar én zaaijaar.

Logo EBA

Voor de European Banking Authority wordt 2013 een jaar van oogsten én van zaaien: de EBA heeft inmiddels meerdere technische standaarden ontwikkeld en na consultatie met de sector voltooid; en tegelijkertijd gaat EBA ook dit jaar verder met het opstellen van nieuwe technische standaarden.  
 
CRR/CRD 4
Inmiddels liggen er meerdere kant-en-klare voorstellen voor technische standaarden. Deze standaarden heeft EBA opgesteld, en – na consultatie met de sector – inmiddels voltooid. Het is nu aan de Europese Commissie om deze te bekrachtigen, zodra de CRR/CRD4 is afgerond. Alle technische standaarden hebben automatisch een direct bindende werking en hoeven daarom niet eerst vertaald te worden in de nationale regelgeving.

Kortom, de EBA-standaarden gaan gelden zodra de CRR/CRD 4 ingaat. Wannneer dit gebeurt, is op dit moment nog niet precies bekend. Mocht gekozen worden voor 1 januari 2014 als ingangsdatum van de CRR-CRD 4, dan betekent dit dat deze standaarden nog dit jaar grotendeels moeten worden geïmplementeerd. Deze implementatie betekent onder andere dat de regels ingebed worden in de processen van de onder toezicht staande instellingen zodat zij kunnen voldoen aan de nieuwe regels. Tegelijkertijd worden ze opgenomen in de praktijk van het toezicht, zodat DNB de naleving ervan in de gaten kan houden.
 
Implementatie EBA-standaarden in 2013
Dit jaar zullen de volgende technische standaarden worden geïmplementeerd:

  • Toetsingsvermogen: denk hierbij aan de definitie van het toetsingsvermogen en welke instrumenten hiervoor wel en niet meetellen. Het doel is de kwaliteit en kwantiteit van het toetsingsvermogen te verhogen.
  • Rapportages: COREP/FINREP- en de grote posten-rapportages zijn grondig herzien. De rapportages zijn geharmoniseerd op Europees niveau en maken het mogelijk om te rapporteren op basis van de nieuwe CRR/CRD 4-regels. Als de CRR/CRD 4 op 1 januari 2014 van kracht wordt, dan wordt 31 maart 2014 de eerste referentiedatum waarover gerapporteerd zal worden met de vernieuwde rapportages. Natuurlijk blijft daarbij de betrouwbaarheid van de rapportages een belangrijk aandachtspunt.
  • Liquiditeit- en leverage-ratio: dit betreft een periodieke informatie-uitvraag op grond waarvan EBA advies kan geven aan de Europese Commissie over de impact van de liquiditeitseisen op de bancaire sector, de definitie van liquide activa en de impact en effectiviteit van de leverage ratio.

Opstellen nieuwe standaarden
Dit jaar gaat EBA verder aan de slag met de ontwikkeling van een groot aantal nieuwe technische standaarden. Op de agenda staan nieuwe standaarden voor een breed scala aan onderwerpen, zoals: kredietrisicomitigatie, interne modellen, marktrisico, colleges van toezichthouders, securitisaties en beloningsbeleid.

De EBA moet deze standaarden vóór 1 januari 2014 indienen bij de Europese Commissie voor bekrachtiging. Het werken aan de nieuwe standaarden doet EBA in samenwerking met de nationale toezichthouders in Europa. Ook DNB doet actief mee in verschillende EBA-werkgroepen en -comités. 
 

 

Terug naar de Nieuwsbrief