EBA onderzoekt herkapitalisatie banken

Nieuwsbericht
Datum 31 mei 2012

Herkapitalisatie is nodig vanwege de Europese schuldencrisis en de hogere kapitaaleisen. EBA maakt de tussenstand op.

geld

>Weerbaarheid van banken

Sommige banken moeten aanvullende kapitaalbuffers aantrekken voor hun eventuele uitzettingen op Europese overheden. Dit is onderdeel van een breder pakket maatregelen om de Europese schuldenproblematiek te adresseren. Tegelijkertijd worden er extra eisen aan de kwaliteit van het kapitaal gesteld. Per eind juni 2012 moet de kapitaalbuffer van banken voldoen aan een core tier 1-ratio van 9%, rekening houdend met de marktwaarde van uitzettingen op Europese overheden. In deze solvabiliteitsratio wordt alleen kapitaal van de hoogste kwaliteit meegeteld.

Het doel van de herkapitalisatie is om de financiƫle weerbaarheid van banken te herstellen. Eind juni zal de European Banking Authority (EBA) de kapitaalpositie van deelnemende banken opnieuw evalueren.

Zorgen over deleveraging

De tijdelijk verzwaarde kapitaaleisen en de verslechterde financieringsmarkt voor banken brengen zorgen met zich mee over mogelijke deleveraging door Europese banken. Dat wil echter niet zeggen dat alle vormen van deleveraging per se zorgelijk zijn. Integendeel, door de nieuwe kapitaaleisen en herstructurering van banken zijn sommige vormen van deleveraging zelfs noodzakelijk. Daarom heeft EBA instructies gegeven over hoe een eventueel kapitaaltekort moet worden aangevuld voor de aan de herkapitalisatie deelnemende banken.

Tussenstand

Banken die eind 2011 een core-tier 1 ratio van minder dan 9% hadden, hebben voornamelijk met direct kapitaal hun positie versterkt. Dat blijkt uit een tussentijdse analyse van de nationale toezichthouders en EBA. Deze analyse laat zien dat deze banken het tekort bijna volledig (96%) ondervangen met geplande kapitaalmaatregelen; en voor het overige met balansafbouw als onderdeel van herstructureringsplannen, bijvoorbeeld in het kader van de Europese staatssteunvereisten.

Meer informatie?

Voor meer informatie kijk op EBA en herkapitalisatie