Hertoetsing: alleen bij redelijke aanleiding

Nieuwsbericht
Datum 31 mei 2012

Nieuwe antecedenten en twijfels over de geschiktheid/betrouwbaarheid kunnen reden zijn voor hertoetsing. Iedere getoetste heeft het recht op inzage in zijn/haar gegevens.

Hertoetsing

Hertoetsingen roepen veel vragen op, zo blijkt in de praktijk. De toezichthouders DNB/AFM hanteren als regel: voor hertoetsing moet er een ‘redelijke aanleiding’ zijn. Het is echter niet zo dat de toezichthouder beschikt over een kant-en-klare lijst van aanleidingen. Redelijke aanleidingen kunnen velerlei zijn. Wel is er één gemeenschappelijke noemer: er ontstaan twijfels over het handelen van een persoon of de ontwikkelingen van een bank.
Zo kunnen er twijfels groeien over de geschiktheid van een persoon door bijvoorbeeld klachten van klanten over een onzorgvuldige dienstverlening of door zorgwekkende veranderingen in de bedrijfscultuur. Dergelijke twijfels kunnen een redelijke aanleiding zijn voor een hertoetsing van de geschiktheid. Voor een hertoetsing van de betrouwbaarheid kunnen verschillende signalen – bijvoorbeeld van politie of justitie – aanleiding vormen.
Bij hertoetsing zal de toezichthouder altijd een gesprek voeren met de betreffende persoon. Resultaat kan zijn dat hij/zij niet langer geschikt en/of betrouwbaar wordt bevonden en zijn functie moet neerleggen.

Antecedenten

De toezichthouder kijkt naar strafrechtelijke, financiële en fiscaal bestuursrechtelijke antecedenten én naar toezichtantecedenten ofwel maatregelen die DNB/AFM hebben opgelegd, zoals een aanwijzing of boete. Alle antecedenten van personen registreren DNB en AFM in een nieuw systeem, de zogenoemde Bestuurdersmonitor. Dit systeem biedt een totaalbeeld van de antecedenten van een persoon: dat is belangrijk voor de (her)toesting van de betrouwbaarheid en/of geschiktheid van bestuurders en commissarissen.

Inzage in eigen gegevens

Antecedenten kunnen tot tien jaar worden bewaard. De verwerking van de persoonsgegevens valt onder de geldende privacywetgeving. Ieder kan een verzoek doen om inzage in zijn/haar eigen gegevens. Dat kan bij de Afdeling Privacy van de AFM en/of bij de afdeling Compliance en integriteit van DNB.

Tip: lees ook het artikel Beter toetsen op betrouwbaarheid en geschiktheid, in deze Nieuwsbrief.

Meer informatie?

Meer informatie over de toetsingen en de Bestuurdersmonitor? Lees meer in het Informatiebulletin Toetsingen.