'Nieuwe aanpak, nieuwe gezichten'

Nieuwsbericht
Datum 31 mei 2012

'Banken gaan merken dat wij gerichter onze capaciteit inzetten op waar de problemen zitten'. Een interview met Petri Hofsté, divisiedirecteur toezicht banken.

Petri Hofsté

>Elke bank wordt geplaatst in één van de vijf toezichtklassen. Hoe gaat DNB dat doen?

'Voor banken gebruiken we de toezichtklasse 2 t/m 5. Het werken met toezichtklassen hangt samen met onze nieuwe toezichtaanpak Focus!. De indeling is a priori gemaakt op basis van criteria voor de mate waarin de instelling een impact heeft op de doelen van ons toezicht: financiële stabiliteit, soliditeit en integriteit van de instellingen. Het gaat ons bij deze indeling om de impact en niet zozeer om de specifieke risico’s bij een bepaalde instelling. Over deze en alle andere veranderingen in het toezicht gaan we deze weken trouwens gesprekken voeren met álle banken.'

Wat merkt mijn bank hiervan?

'Banken gaan merken dat wij gerichter onze capaciteit inzetten op waar de problemen zitten. De grote en middelgrote banken zitten in de hoogste klassen: daarvoor hanteren we een specifiek op die instelling toegesneden toezichtaanpak. Voor de lagere klassen gebruiken we een portefeuillebenadering: daarbij richten we ons op problemen bij groepen van instellingen in plaats van dat we iedere instelling individueel benaderen. De portefeuillebenadering betekent niet perse dat we minder aandacht geven aan kleine banken. We gaan ons veel meer toespitsten op wat er speelt in die klasse van instellingen en gaan daar juist dieper op in. Zo kunnen we beter vergelijken hoe instellingen er voor staan en gerichter ingrijpen waar nodig.''

Krijg ik mijn toezichthouder vaker op bezoek?

'Dat hangt sterk af van wat er speelt op een bepaald moment. Als er bij een klasse van instellingen een specifiek probleem is, kan het best zijn dat de toezichthouders vaker langskomen. Als er geen bijzondere zaken spelen, zal de frequentie lager zijn.'

Maakt DNB openbaar in welke toezichtklasse een bank valt?

'Nee. We informeren daarover alleen de instelling.'

Ligt de indeling voor eens en altijd vast?

'Nee. De toezichthouder zal de indeling jaarlijks actualiseren en dat ook tussentijds doen bij bijzondere transacties. Denk aan een fusie of een grote herstructurering.'

Houdt mijn bank haar vaste team toezichthouders?

'Veel banken krijgen nieuwe gezichten in hun toezichtteam maar zullen zeker ook vertrouwde gezichten blijven zien. Natuurlijk zorgen we voor een goede overdracht om de continuïteit te garanderen. Tegelijk geldt dat alle banken behalve de vaste contactpersonen ook vaker anderen over de vloer krijgen: dat zijn onze experts die specifieke vraagstukken onderzoeken.

Meer informatie?

Klik hier voor meer informatie